Sökning: "underentreprenörer"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet underentreprenörer.

 1. 1. DIGITALA HJÄLPMEDEL : Avvikelsehantering och kvalitetssäkring med hjälp av Autodesk BIM 360 Field En studie riktad mot Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tess Sköld; Richard Brettéus; [2019]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; byggnadsteknik; avvikelsehantering; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : The purpose of the work was to analyze the existing deviation management process and how the process could be optimized using BIM 360 Field on behalf of Skanska Sverige AB. This is because the deviation management on several projects is not carried requirements at present, which is to use BIM 360 Field. LÄS MER

 2. 2. En utredning av skyddsombudsroll - Varför är det svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats?

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Buwar Jalal; Kima Kourie; [2019]
  Nyckelord :Construction industry; construction site; safety officer; security; work environment; Arbetsmiljö; byggarbetsplats byggbranschen; skyddsombud; säkerhet;

  Sammanfattning : Syfte: Byggbranschen lider av stor problematik gällande rekrytering av ett skyddsombud på en byggarbetsplats. Examensarbetet utreder varför det är svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats? Examensarbetet kommer även undersöka skyddsombuds personliga aspekt när det gäller engagemang, bemötande, beteende, respons, tid, säkerhetstänksprioritering. LÄS MER

 3. 3. BIM i produktion : En undersökning om hur BIM kan implementeras  i produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Lisa Håkansson; Julia Dannfors; [2019]
  Nyckelord :BIM; Building Information Model; Bluebeam; digitalisering; produktion; Dalux;

  Sammanfattning : The object of this report is to investigate how to implement BIM into the production part of the construction industry. How NCC should act to make the transformation as smooth and easy as possible. BIM, Building Information Modelling, is a way of working where you gather all information in one place. LÄS MER

 4. 4. Operational excellence through partnering with subcontractors in ground engineering industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Filip Thiman; Björkman Jonathan; [2019]
  Nyckelord :Subcontractors; Productivity; Partnering; Underentreprenörer; Produktivitet; Samarbete;

  Sammanfattning : Construction in Sweden has got a low productivity compared to other manufacturing industries. The construction industry is deeply fragmented and consists of many small companies. The large construction companies are largely dependent on subcontractors. LÄS MER

 5. 5. WELL Prepared – En undersökning av hur ett byggnadsprojekt påverkas av WELL Building Standard

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Pernilla Gustlin; Erik Skansholm; [2019]
  Nyckelord :WELL Building Standard; byggnadscertifiering; byggprojektplanering; visionsdrivna projekt;

  Sammanfattning : Intresset för hur byggnader påverkar miljö och hälsa växer och en följd av detta har blivit att marknaden för certifieringar har ökat. En ny hälsocertifiering som kommit in på marknaden är Well Building Standard som fokuserar på hur byggnader och dess interiör påverkar människors hälsa och välbefinnande. LÄS MER