Sökning: "underground garage"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden underground garage.

 1. 1. Dagvattenhantering på underbyggda gårdar inom kvartersmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Alma Borg Berggren; [2018]
  Nyckelord :stormwater; yard; underground garage; densification; stormwater sewer operator; developer; parking; dagvatten; underbyggda gårdar; förtätning; underjordiska garage; VA-huvudman; byggherre; parkering;

  Sammanfattning : I takt med expandering och förtätning av städer byggs gröna ytor bort medan andelen hårdgjorda ytor ökar. Regn och smältvatten kan inte infiltrera genom de hårdgjorda ytorna vilket innebär att det istället avrinner som dagvatten. LÄS MER

 2. 2. Energibalans och inomhusklimat i ett parkeringshus under jord med behovsstyrd ventilation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alexander Pohjanen; [2017]
  Nyckelord :Energy; balance; indoor; climate; parking; garage; underground; demand-controlled; ventilation; cad; ida ice; Revit; Energibalans; inomhusklimat; parkeringshus; behovsstyrd; ventilation; Revit; cad; ida ice; energi; enrgiteknik; garage;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort hos VVS-konsulterna Skellefteå AB. Det behandlar projektering av ett parkeringshus med hänsyn till värme och ventilation och en jämförelse av ventilationssystem på ett parkeringshus som är planerad att stå klar 2019. LÄS MER

 3. 3. Förstärkning av betongkonstruktioner med kolfiber med avseende på olika brottstyper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Niklas Larsson; Erik Terner; [2015]
  Nyckelord :Kolfiberförstärkning; Tvärkraft; Böjmoment; Hållfasthet; Brottgräns; Eurokod;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to simplify the process of designing carbon fiber strengthening for existing concrete constructions, specifically beams. The intention has been to establish a flow chart containing information on the necessary testing and calculations for the design, to as far degree it is possible satisfy the requirements stipulated by Swedish and by extension, European authorities. LÄS MER

 4. 4. Förtätningsprojekt i Umeå : Gestaltning av Stadsliden 2:3 på sluttande mark

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Frida Lindmark Starkenberg; Lisa Nilsson; [2014]
  Nyckelord :split level; sloping land; underground garage; Kevin Lynch; site analysis; formation; densification; souterräng; sluttande mark; underjordiskt garage; Kevin Lynch; platsanalys; gestaltning; förtätning;

  Sammanfattning : Umeå är en växande stad som ligger längs norrlandskusten. Kommunen har starka mål och ambitioner för att staden ska växa de närmaste 25 åren. Kommunen planerar att komplettera ett område vid namn Berghem med 80-100 lägenheter. Ett helt nytt kvarter ska bildas på nuvarande naturmark i sluttande terräng. LÄS MER

 5. 5. Livet på ett garagetak : en utvärdering av underbyggda bostadsgårdar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Susanna Hogell; [2013]
  Nyckelord :bostadsgård; underbyggd; takbjälklag; parkeringsgarage; garage; brister; kvaliteter; upplevelsevärden; funktioner; utformning;

  Sammanfattning : Förtätning av städer har blivit en allt mer förekommande lösning på dagens stadsbyggnadsfrågor. När det gäller förtätning och expansion så är Malmö inget undantag. Genom denna typ av åtgärd i redan byggd miljö kan Malmö växa med minst 100 000 invånare inom loppet av en 20-årsperiod. LÄS MER