Sökning: "underhåll"

Visar resultat 1 - 5 av 1134 uppsatser innehållade ordet underhåll.

 1. 1. Improving maintenance of CSS through structure and refactoring strategies

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Villiam Rydfalk; [2022]
  Nyckelord :CSS; Maintainability; Maintenance; Refactoring; Refactoring Strategies; Visual Regression; Dead Code; Refactoring Tools; CSS Structure;

  Sammanfattning : This study assesses how maintainability can be improved by manual and automatic refactoring strategies. Firstly, the structure of the CSS is important and CSS rules should conform to a certain order depending on their purpose. Secondly, dead code makes files unnecessarily large and more difficult to read. LÄS MER

 2. 2. Predictive Maintenance of Induction Motors using Deep Learning : Anomaly Detection using an Autoencoder Neural Network and Fault Classification using a Convolutional Neural Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diego Andres Moreno Salinas; [2022]
  Nyckelord :Predictive maintenance; Fault Diagnosis; Anomaly Detection; Deep Learning; Machine Learning; Induction Motors; Prediktivt underhåll; feldiagnostik; upptäckt av avvikelser; djup inlärning; maskininlärning; induktionsmotorer;

  Sammanfattning : With the fast evolution of the Industry 4.0, the increased use of sensors and the rapid development of the Internet of Things (IoT), and the adoption of artificial intelligence methods, smart factories can automate their processes to vastly improve their efficiency and production quality. LÄS MER

 3. 3. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Öberg; [2022]
  Nyckelord :egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Sammanfattning : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. LÄS MER

 4. 4. Performance and feature support of Progressive Web Applications : A performance and available feature comparison between Progressive Web Applications, React Native applications and native iOS applications.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anders Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Mobile application development; Cross-platform tools; Progressive Web Applications; Performance analysis; iOS; QR code scanning; Mobilappsutveckling; plattformsoberoende verktyg; progressiva webbapplikationer; prestandaanalys; iOS; QR-skanning;

  Sammanfattning : Mobile platform fragmentation is one of the main challenges of mobile development today, forcing developers to develop one application for each targeted platform, which significantly impacts time and cost for application development and maintenance. The fragmentation has given rise to cross-platform application development tools and frameworks, making it possible to develop one single application compatible with several platforms. LÄS MER

 5. 5. En idealisk truckflotta hos Alfa Laval

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Shems Kamil; [2022]
  Nyckelord :Maintenance; trucks; costs; operating hours; downtime; production; Underhåll; truckar; kostnader; drifttimmar; stilleståndstid; produktion;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlade utvecklingen av ett uppföljningsverktyg vars syfte är att hålla koll på underhåll och användning av lastbilar som de ansvariga på distributionscentralen på Alfa Laval AB i Tumba kan använda för att ta fram den optimala lastbilsflottan. Studien analyserade även kostnader och drifttider. LÄS MER