Sökning: "underhåll"

Visar resultat 1 - 5 av 1073 uppsatser innehållade ordet underhåll.

 1. 1. DET ÄR TOMMA LÖFTEN OCH INGENTING HÄNDER - En studie om renoveringen av miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Camilla Rydberg; [2021-05-10]
  Nyckelord :renovering; miljonprogrammet; gentrifiering; bortträngning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om hur renoveringen av miljonprogrammet utförs och vilken påverkan det har på de hyresgäster som bor i lägenheterna. Tidigare studier har påvisat att standardhöjande åtgärder har använts i och med renoveringen för att på så sätt kunna höja hyrorna. LÄS MER

 2. 2. Att underhålla en investering, eller att investera i underhåll?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Felix Hendefors; [2021-01-25]
  Nyckelord :Redovisningslagstiftning; Normering; Tolkningsutrymme; Kommunal sektor; Institutionell teori; Institutionella entreprenörer; Komponentredovisning;

  Sammanfattning : Syfte: Reglering och normering syftar till att kontrollera praxis men det är oklart hur detta sker och hur de regleringar som innehåller en tolkningsmöjlighettillämpas ute i verksamheterna. Syftet med den här studien var att ge en ökad förståelse för hur tolkningsutrymmet i redovisningslagstiftning och normering kan påverka praxis och vilka aktörer som är viktiga i den tolkningen. LÄS MER

 3. 3. Att göra triple net till triple win

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Daniel Malmqvist; [2021]
  Nyckelord :Hyresavtal; triple net; net avtal; hyresvärd; hyresgäst; underhåll; underhållsansvar; relationer Lease agreement; net lease; landlord; tenant; maintenance; maintenance responsibility; relations; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : When organizations choose between leasing and owning facilities there are benefits and drawbacks associated with both alternatives. If an organisation proceeds with a middle ground solution by leasing using a triple net lease, they will instead face challenges unique for that lease type. LÄS MER

 4. 4. Analys och underhåll av komponenter i tuff kemisk miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Patrik Axelsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet som rapporten redovisar utfördes i ett av Volvo Group Truck Operation:s (GTO) gjuterier på motorfabriken i Skövde. Här används sandgjutning för att tillverka komponenter till lastbilsmotorer av gjutjärn. I gjutprocessentillverkas sandkärnor enligt Epoxy-SO2-metoden. Sandkärnorna hanteras av robotar i slutna celler. LÄS MER

 5. 5. Prediktivt underhåll : prognostisering av slitage på kulskruvar och linjärstyrningar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Marcus Duvelid; Markus Idén; [2021]
  Nyckelord :Predictive maintenance; Industry 4.0; Prediktivt underhåll; Industri 4.0;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom industrin medför ett antal utmaningar där manuella tillståndskontroller övergår till digitaliserade mätningar. Utmaningarna som uppstår med det nya arbetssättet är vilken data som ska samlas in samt hur den genererade data ska analyseras. LÄS MER