Sökning: "underhållande vakt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden underhållande vakt.

  1. 1. Minion- en ordningsam vän i tvättstugan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

    Författare :Katerina Karlsson; [2014]
    Nyckelord :interactive robot; orderly friend; amusing guard; laundryroom; prevents fights; effects of eyes on bahavior; interaktiv robot; ordningsam vän; underhållande vakt; tvättstuga; motverkar bråk; effekt av ögon på beteenden;

    Sammanfattning : Minion- en ordningsam vän i tvättstugan. Tvättstugan. En samhällstjänst som alla tar för givet eller en arena för dåligt beteende. Vad den än är så är den stället där beteenden som fusk med städning samt stulna tvättider och kläder sker vilket kan mynna ut i riktigt allvarliga bråk som polisanmäls. LÄS MER