Sökning: "underhållet"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet underhållet.

 1. 1. Ett välunderhållet spår på Trafikverksskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Bilal Hussam Hamid; [2022]
  Nyckelord :Underhåll; Spårlägesfel; Prioritering; Mätning; Åtgärd; Järnväg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trafikverket ansvarar för den svenska järnvägen, även för vägtrafik, sjöfart och luftfart. De planerar byggande, drift och underhåll av de statliga järnvägarna i landet, samt kontrollerar underhållet för ca 14 000 spårkilometer. LÄS MER

 2. 2. Predictive Maintenance of Construction Equipment using Log Data : A Data- centric Approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bazil Muzaffar Kotriwala; [2021]
  Nyckelord :Predictive Maintenance; Construction Equipment; Event Log; Sensor Log; Machine Learning; Imbalanced Data; Prediktivt underhåll; byggutrustning; händelselogg; sensorlogg; maskininlärning; obalanserade data;

  Sammanfattning : Construction equipment manufacturers want to reduce the downtime of their equipment by moving from the typical reactive maintenance to a predictive maintenance approach. They would like to define a method to predict the failure of the construction equipment ahead of time by leveraging the real- world data that is being logged by their vehicles. LÄS MER

 3. 3. Drönarteknik vid järnvägsunderhåll

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Lukas Nilsson; Philip Beermann; [2021]
  Nyckelord :Drone technology; railway; maintenance; Trafikverket; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägsunderhåll i Sverige. Arbetet har genomförts i samarbete med företaget Nordic Infracenter, som ett underprojekt till projektet Framtidens Järnväg. LÄS MER

 4. 4. Prediktivt underhåll : prognostisering av slitage på kulskruvar och linjärstyrningar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Marcus Duvelid; Markus Idén; [2021]
  Nyckelord :Predictive maintenance; Industry 4.0; Prediktivt underhåll; Industri 4.0;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom industrin medför ett antal utmaningar där manuella tillståndskontroller övergår till digitaliserade mätningar. Utmaningarna som uppstår med det nya arbetssättet är vilken data som ska samlas in samt hur den genererade data ska analyseras. LÄS MER

 5. 5. Volymbaserat underhåll

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Patrik Axelsson; Sanna Korhonen; [2021]
  Nyckelord :Preventive maintenance; volume based maintenace; meter based maintenance; Förebyggande underhåll; volymbaserat underhåll; mätarstyrt underhåll;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Scania Industrial Maintenance. Historiskt på Scania har intervallerna för det förebyggande underhållet (FU) på produktionsutrustningen bestämts baserat på kalenderdatum. Då kalenderdatum inte tar hänsyn till produktionsutrustningens faktiska användning så anpassas inte underhållet efter användningen. LÄS MER