Sökning: "underhållsbehandling med metadon"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden underhållsbehandling med metadon.

 1. 1. Small voices must also be heard

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Michelle Bengtsson; Tijana Dosen; [2014]
  Nyckelord :attitudes; experiences; maintenance treatment; medication-assisted treatment; methadone; patient; substance abuse; LARO; metadon; missbrukarvård; underhållsbehandling; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att beskriva patienters upplevelse av läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende (LARO), även kallad underhållsbehandling. I studien undersöks hur upplevelsen av LARO är och hur den beskrivs utifrån två olika patientgrupper; de patienter med en mindre välfungerande behandling som dagligen går till mottagningen för att ta medicin övervakat och som lämnar urinprov två gånger i veckan, samt de patienter med en välfungerande behandling som går till mottagningen två gånger i veckan för att lämna urinprov men hämtar medicin på apoteket. LÄS MER

 2. 2. Underhållsbehandling vid opiatmissbruk och dess effekter på brott. En systematisk litteraturstudie av randomiserade kontrollerade prövningar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lia Ouis; Mario Beltran; [2013]
  Nyckelord :effekter; heroinmissbruk; kriminalitet; metadon; opiater; randomiserade kontrollerade prövningar; underhållsbehandling;

  Sammanfattning : Det har i studier, av bland annat kriminologen Trevor Bennett (2005), visats att kriminalitet interagerar med droger, vilket även har en ömsesidig effekt. Man har dessutom sett att underhållsbehandling gett positiva resultat vid behandling av heroin- och opiatberoende. LÄS MER

 3. 3. UNDERHÅLLSBEHANDLING VID OPIATMISSBRUK OCH DESS EFFEKTER PÅ BROTT

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mario Beltran; Lia Ouis; [2013]
  Nyckelord :underhållsbehandling; randomiserade kontrollerade prövningar; opiater; metadon; kriminalitet; heroinmissbruk; effekter;

  Sammanfattning : Det har i studier, av bland annat kriminologen Trevor Bennett (2005), visats att kriminalitet interagerar med droger, vilket även har en ömsesidig effekt. Man har dessutom sett att underhållsbehandling gett positiva resultat vid behandling av heroin- och opiatberoende. LÄS MER

 4. 4. På tal om metadon : En diskursanalys av läkemedelsassisterad underhållsbehandling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Wågberg; [2013]
  Nyckelord :diskursanalys; läkemedelsassisterad underhållsbehandling; opiatmissbruk;

  Sammanfattning : Läkemedelsassisterad underhållsbehandling för opiatberoende har sedan 1966 bedrivits i Sverige, och har genom tiderna varit föremål för diskussioner och debatter. Syftet med denna studie är att granska hur debatten kring underhållsbehandling utformats i media och genom vilka aktörer. LÄS MER

 5. 5. Regelverk inom metadonprogram- hinder eller stöd för patienten? : En kvalitativ uppsats om patienters och vårdpersonals erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Kallos; Marie Kandelberg; [2010]
  Nyckelord :patients on methadone; acquis; exercise of power; self-determination; methadone maintenance treatment; social control; conditional treatment; patienter i metadonbehandling; regelverk; maktutövning; självbestämmande; underhållsbehandling med metadon; social kontroll; villkorad behandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER