Sökning: "underhållsbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet underhållsbehandling.

 1. 1. Samarbete och ansvarsfördelning mellan socialtjänst och mottagningar för underhållsbehandling - En kvalitativ studie om de yrkesverksammas erfarenheter.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josefine Hentzel; Sofie Christensen; [2015]
  Nyckelord :Cooperation; Division of responsibilities; Addiction; SIP; Lack of knowledge; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Sofie Christensen och Josefine Hentzel Title: Cooperation and division of responsibilities between social services and clinics for maintenance treatment. A qualitative study of the professionals' experiences. LÄS MER

 2. 2. Ett arrogant regelverk. En studie om hur vårdgivare inom läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende ser på och hanterar Socialstyrelsens föreskrifter.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Petter Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Maintenance treatment; Underhållsbehandling; LARO; Metadon; Buprenorfin; Opiat; Opioid; Methadone; Buprenorphine; Socialstyrelsen; gräsrotsbyråkrati; street-level bureaucracy; Opiate; Lipsky;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze how health care providers, working at care facilities providing maintenance treatment programs for opiate dependence, perceive and manage the legal framework governing the treatment. The study is limited to a few particular rules within this framework which over the recent decade have been the subject matter of debate regarding i. LÄS MER

 3. 3. Small voices must also be heard

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Michelle Bengtsson; Tijana Dosen; [2014]
  Nyckelord :attitudes; experiences; maintenance treatment; medication-assisted treatment; methadone; patient; substance abuse; LARO; metadon; missbrukarvård; underhållsbehandling; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att beskriva patienters upplevelse av läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende (LARO), även kallad underhållsbehandling. I studien undersöks hur upplevelsen av LARO är och hur den beskrivs utifrån två olika patientgrupper; de patienter med en mindre välfungerande behandling som dagligen går till mottagningen för att ta medicin övervakat och som lämnar urinprov två gånger i veckan, samt de patienter med en välfungerande behandling som går till mottagningen två gånger i veckan för att lämna urinprov men hämtar medicin på apoteket. LÄS MER

 4. 4. Att ta ställning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Jakob Tornberg; [2014]
  Nyckelord :factorial survey approach; maneuvering room; medically assisted opiate care; professional judgement; recovery capital; vignette;

  Sammanfattning : Socialstyrelsen, i sin roll av tillsynsmyndighet för den läkemedelsassisterade opiatvården, utfärdar riktlinjer för detta arbete. Av dessa framkommer vissa skyddsfaktorer av särskild vikt, vilka har operationaliserats i en factorial survey med en randomiserad och en standardiserad vinjettkomponent. LÄS MER

 5. 5. Ska jag bli av med min medicin för att jag visar symptom på den sjukdom jag en gång fått medicinen för? - Röster från personer i läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tanja Persson; Sara Ahlin Heikkinen; [2014]
  Nyckelord :Key words: maintenance treatment; methadone treatment; involuntary discharge; discipline; stigma Nyckelord: underhållsbehandling; metadonprogram; ofrivillig utskrivning; disciplinering; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the system of maintenance treatment for opiate addiction from a patient’s perspective. Six semi structured interviews were performed with persons who are or have been engaged in maintenance treatment. The majority of them had experienced discharge from the program. LÄS MER