Sökning: "underhållsbolag"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet underhållsbolag.

 1. 1. Digitizing the Maintenance Management Operation : Exploring the Opportunities of an Information System in a Railway Maintenance Organization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kejsi Gjordeni; Ayca Kaya; [2019]
  Nyckelord :Maintenance management; maintenance organization; information systems; railway; MTR Tech; MTR; condition-based maintenance; CBM; predictive maintenance; Underhållsorganisation; underhållsbolag; informationssystem; järnväg; MTR Tech; MTR; tillståndsbaserat underhåll; avhjälpande underhåll; prediktivt underhåll;

  Sammanfattning : The phenomenon of digitization is transforming industries worldwide by introducing new valueproducing opportunities. In the railway industry, market liberalization has resulted in increased competition. To remain profitable in this new market environment, rail operators need to transform and acquire new digital capabilities and tools. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av automatiskt system för hantering av arbetsorder till SAAB 340

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonatan Kotjerba; Robert Andesson; [2014]
  Nyckelord :Flygteknik; Underhåll;

  Sammanfattning : Som dom flesta underhållsbolag jobbar även TAM (Täby Air Maintenance) med arbetsordrar. Dessa för att visa vilka arbeten som skall utföras, var de skall utföras och hur de skall utföras. Uppgiften som tilldelades var att effektivisera TAM:s (Täby Air Maintenance) arbetsordersystem på flygplansmodellen SAAB 340. LÄS MER