Sökning: "underhållsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet underhållsprocess.

 1. 1. Integration av sensorteknik i underhållsprocessen för vinterväghållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fanny Kohberg; [2019]
  Nyckelord :winter road maintenance; maintenance process; process mapping; sensor technology; vintervägunderhåll; underhållsprocess; processkartläggning; sensorteknik;

  Sammanfattning : Winter road maintenance is a necessity during the winter in Sweden, since the weather reduce traffic safety and accessibility, which have great impact on people and society in general. Unlike the degradation process of paved road surface and subgrade, that develops slowly over several years, the general state of the winter road can change significantly within a couple of hours, thus demanding more of road maintenance organisations when it comes to planning and initiating maintenance actions. LÄS MER

 2. 2. Centralisering av reservdelslagerhållning : En fallstudie om industriell förrådsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Björn Wessman; Johan Uppman; [2019]
  Nyckelord :Spare parts; centralization; storage operations; Reservdelar; centralisering; förrådsverksamhet;

  Sammanfattning : Tillverkande företag inom den svenska industrin utnyttjar ofta sina maskiner maximalt för att möta den efterfrågan som råder på deras produkter. Detta leder till slitage på maskinerna och därmed även ett stort behov av att reservdelar och komponenter finns tillgängliga, något som krävs för en fungerande underhållsprocess. LÄS MER

 3. 3. En studie av en underhållsprocess - En fallstudie på SMA Maintenance AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tina Kyrklund; Lena Engberg; Anna Edberg; [2017-08-17]
  Nyckelord :kartläggning; underhåll; process; processstyrning; Lean; helikopter; mätbarhet; daglig styrning; findings;

  Sammanfattning : Att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter har blivit allt viktigare. Då kraven på att verksamheters processer fungerar effektivt också blivit allt större på grund av de minskade tillväxtmöjligheterna för verksamheter idag. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av underhållsprocesserna i ett tillverkande företag för ökad driftsäkerhet : En fallstudie på Spaljisten AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Denis Djogic; Tobias Larsson; [2016]
  Nyckelord :driftsäkerhet; underhållsprocess;

  Sammanfattning : Underhåll har genom åren oftast förknippats med stora kostnader eller ett nödvändigt ont av ledningen på företag, ofta då det går åt mycket likvida medel för att bibehålla underhåll med ett gott resultat. Istället bör man vända på det negativa synsättet och betrakta underhåll som något som ska generera vinst genom att man indirekt stöttar företagens kärnverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Underhåll av legacysystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomihögskolan; Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Tobias Björkgren; Elin Widerberg; [2011]
  Nyckelord :PASiS; legacysystem; gränssnitt; underhåll; användarpåverkan; verktyg; Business and Economics;

  Sammanfattning : När ett system utvecklas, utvecklas det i en specifik miljö med specifika krav. Om systemet inte underhålls är systemet konstant medan miljön och kraven ändras. Denna uppsats tar upp legacyproblematiken som uppstår när ett system har åldrats och inte kan möta nya krav. LÄS MER