Sökning: "underhållsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet underhållsstrategi.

 1. 1. HÅLLBAR FÖRVALTNING AV KONSTRUKTIONSBYGGNADER.En studie av hur effektiv förvaltning kan bidra till hållbart samhällsbyggande

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Avan Akbar; [2022]
  Nyckelord :Management; construction building; maintenance strategy; sustainable development.; Förvaltning; konstruktionsbyggnad; underhållsstrategi; hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : fficient structures and a systematic way of working are required to maintain and keep an aging infrastructure of construction buildings to meet the requirements of road safety and function. Regular inspections and the right priorities regarding the need for operation and maintenance are an important prerequisite for long-term sustainable management and community building. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan ett produktionsföretag och LM-pyramiden samt utfall av valda förbättringsåtgärder

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Fabian Gatter; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en produktionslina är effektiviteten och kostnadshanteringen de största faktorerna för att max-imera vinsten i produktionen. Oplanerade stopp i produktionen medför oönskade kostnader för företaget. Det resulterar i att slutprodukten blir dyrare vilket ger mindre marknadskonkurrens. LÄS MER

 3. 3. Autonomt underhåll av lyftverktyg vid lastarmontering

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christy Wu; [2022]
  Nyckelord :Lifting Equipment; Daily Inspection; Autonomous Maintenance; Professional Maintenance; Lyftanordningar; Lyftverktyg; Daglig tillsyn; Autonomt Underhåll; Planerat Underhåll;

  Sammanfattning : Totalt produktivt underhåll (TPM) är ett arbetssätt med åtta delaspekter, som fokuserar på att underhålla och förbättra produktionen. Autonomt underhåll (AM) är en av de åtta pelarna och är en underhållsstrategi där maskinoperatörer utför grundläggande underhållsuppgifter samt kontinuerligt kontrollerar sina egna maskiner. LÄS MER

 4. 4. Framtagande av metod för ReliabilityCentered Maintenance på Rönnskärsverken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Petter Marklund; [2021]
  Nyckelord :RCM; Reliability Centered Maintenance; underhåll; underhållsarbete;

  Sammanfattning : Bolidens smältverk Rönnskärsverken strävar efter att förbättra sina underhållsrutiner på anläggningen. Det har bestämt sig för att de vill pröva använda sig av en underhållsstrategi som heter Reliability Centered Maintenance (RCM). LÄS MER

 5. 5. A novel approach for the improvement of error traceability and data-driven quality predictions in spindle units

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adithya Rangaraju; [2021]
  Nyckelord :Machining; component degradation; condition monitoring; data-driven quality control.; metallskärning; komponentnedbrytning; data-driven kvalitetskontroll.;

  Sammanfattning : The lack of research on the impact of component degradation on the surface quality of machine tool spindles is limited and the primary motivation for this research. It is common in the manufacturing industry to replace components even if they still have some Remaining Useful Life (RUL), resulting in an ineffective maintenance strategy. LÄS MER