Sökning: "underperformance"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet underperformance.

 1. 1. SEASONED EQUITY OFFERINGS - Avkastningen på den svenska aktiemarknaden 2004-2016

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriel Bing; Olle Lindborg; [2019-07-09]
  Nyckelord :Seasoned equity offerings; abnormal return; long run performance;

  Sammanfattning : One of the most important tasks of any corporation is the acquirement and accumulation of capital, which can fuel future expansions, finance acquisitions and keep a burgeoning corporation from being stopped at an early stage of the business, before it can secure stability in its cash flow.Capital can be acquired in various ways and they are not all equally attractive to a company. LÄS MER

 2. 2. Female Corporate Leaders and Firm Financial Performance- A study of 152 Swedish Public Companies during the Period of 2010-2017

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Astrid Lindquist; Ebba Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :Females as corporate leaders; Gender; Financial performance; Accounting-based measures;

  Sammanfattning : This thesis tests whether there is a relationship between the presence of female corporate leaders and firm financial performance in one of the most gender equal countries in the world- Sweden. The study involves a collection of 152 Swedish public companies during a time period of eight years- from 2010 to 2017. LÄS MER

 3. 3. Nyemissioner i Sverige : Hur valet av motiv och emissionstyp påverkar aktieprestation och bolagsvärde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Dänhardt; David Gerby; [2019]
  Nyckelord :Seasoned equity offerings; motives; abnormal return; Fama-French three factor model; Finansiering; Nyemissioner; Motiv; Avvikande avkastning; Fama-French Trefaktormodell;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida nyemissioners bakomliggande motiv påverkar hur det emitterande företaget värderas efter tillkännagivandet. Fenomenet undersöks på den svenska marknaden, då majoriteten av tidigare forskning bedrivits på utländska handelsplatser. LÄS MER

 4. 4. Long-run IPO performance on the Swedish equity market between 2004-2014 - Compared with Private Equity backed IPOs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Shahin Fathi; Jens Simonsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :IPO; BHAR; CAR; PE; VC; Nasdaq OMX Stockholm; Abnormal return; Value weighting; Equally weighting; Long-run performance;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. IPOs on the Swedish Market : An investigation of underpricing and long-term underperformance on Nasdaq OMX Stockholm

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anton Överli; Anton Wiklund; [2018]
  Nyckelord :Underpricing; Long-run performance; IPO underpricing in Sweden; Nasdaq OMX Stockholm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER