Sökning: "underpricing in ipos"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden underpricing in ipos.

 1. 1. Ägarförhållandets påverkan på börsintroduktioner : En studie om underprissättning kopplat till handelsplattformen First North under perioden 2017- 2021

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Kevin Brandt; Hannes Danielsson; [2022]
  Nyckelord :IPO; börsintroduktion; ägarförhållande; underprissättning;

  Sammanfattning : Title: Ownership influence on IPOs degree of underpricing linked to the trading platform First North during the period 2017 - 2021. Seminar Date: August 15, 2022. Course: Independent essay work in business administration - FÖ6021, 15 credits. Authors: Kevin Brandt & Hannes Danielsson. LÄS MER

 2. 2. Makroekonomiska faktorers påverkan på svenska IPO:er. : En kvantitativ studie som undersöker den svenska IPO-marknadens aktivitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Thuresson; Carl Vedin; [2022]
  Nyckelord :Macroeconomic factors; IPO; IPO market; IPO market activity; Raising capital; Risk-taking; Inflation; Policy rate; Stock market; Treasury bond; GDP; Volatility; Liquidity; Makroekonomiska faktorer; IPO; IPO-marknad; IPO-marknadsaktivitet; Kapitalanskaffning; Riskvilja; Inflation; Styrränta; Aktiemarknad; Statsobligation; BNP; Volatilitet; Likviditet 4;

  Sammanfattning : Områdesbeskrivning: IPO-marknaden kan undersökas på olika sätt. Varför underprissättning är så förhärskande, om den går i cykler eller vad det är som påverkar den. Vi vill undersöka den svenska IPO-marknaden under perioden 2006-2020 och om den påverkas av makroekonomiska faktorer såsom inflation eller styrränta. LÄS MER

 3. 3. The Effect of Banking Relationships and Prospectus Transparency on IPO Underpricing

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Erik Audun Sørensen; Sebastian Holm; [2022]
  Nyckelord :IPOs; Banking relationship; Prospectus; Asymmetric information; Underpricing;

  Sammanfattning : This paper investigates whether (1) pre-IPO banking relationships with a potential IPO underwriter, and (2) transparency in the "Use of Proceeds" section in the IPO prospectus, ameliorate asymmetric information problems behind IPO underpricing. If pre-IPO banking relationships and prospectus transparency generate and transmit information to the market, and thus reduce asymmetric information, firms with these characteristics should exhibit lower underpricing when going public. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av verkligt värde : En studie om IFRS 13:s påverkan på underprissättning vid IPOs för fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Flyborg; Klas Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Underpricing; IPO; IFRS 13; Fair value; IFRS 13; Underprissättning; Börsintroduktion; Difference-in-Differences; Värdering till verkligt värde;

  Sammanfattning : Förvaltningsfastigheter värderas ofta till verkligt värde. Under en lång tid har värdering till verkligt värde varit något svårdefinierat, där begreppet haft olika betydelse i olika sammanhang. IFRS 13 uppkom till viss del med anledning av detta. LÄS MER

 5. 5. Hot Bull or Cold Bear? How Market Cycles Affect IPO Underpricing

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Alicia From; Gustaf Sjögren; [2022]
  Nyckelord :IPO underpricing; bear markets; IPO waves; variability of IPO underpricing; U.S. stock market;

  Sammanfattning : IPO underpricing and its variability is highly cyclical and follows waves, with "hot" and "cold" IPO markets displaying radically different characteristics. Further, during the 21st century, the effect of bear-, and bull markets on stock prices increased. LÄS MER