Sökning: "underprisöverlåtelse"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet underprisöverlåtelse.

 1. 1. Kan alla typer av immateriella rättigheter utgöra en verksamhetsgren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Warda; [2020]
  Nyckelord :koncern; verksamhetsgren; underprisöverlåtelse; uttagsbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige samt internationellt är företagskoncerner någonting som är frekvent förekommande. När aktiebolag växer och expanderar blir det allt vanligare att de sätter upp en koncernstruktur som i längden hjälper bolagen att fortsätta tillväxten. LÄS MER

 2. 2. Här har du, mitt barn! - Överlåtelse av näringsfastighet vid generationsskifte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Holmgren Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; generationsskifte; fastighet; näringsfastighet; blandade fång; huvudsaklighetsprincipen; kattrumpa; underprisöverlåtelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Förr användes en metod för att minska skatteeffekterna vid försäljning av näringsfastigheter. Metoden kallas för kattrumpan. Kattrumpan utgjorde det första steget i en transaktionskedja, där fastigheten paketerades i ett aktiebolag samägt med närstående. Överlåtelsen ansågs vara en gåva enligt huvudsaklighetsprincipen. LÄS MER

 3. 3. Paketering av fastigheter : Förfarandets framtid i ljuset av SOU 2017:27

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Ulfvensjö; [2017]
  Nyckelord :Paketering; fastigheter; transaktioner; underprisöverlåtelse; näringsbetingad andel;

  Sammanfattning : År 2003 infördes lagstiftning som innebar att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffades. Syftet med lagstiftningen var att eliminera den principiellt felaktiga kedjebeskattningen av vinster i bolagssektorn som tidigare regler gav upphov till och att åtgärda den faktiska asymmetri som uppkommit genom internationell skatteplanering. LÄS MER

 4. 4. Underprisöverlåtelse av lagerfastigheter : en kritisk granskning av gällande rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eugenia Ye; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Köp, gåva eller mittemellan? – En studie om fångesklassificering och kontinuitetsprincipen vid underprisöverlåtelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Brohall; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; Gåva; Fångesklassificering; Kontinuitetsprincipen; Underprisöverlåtelser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kontinuitetsprincipen och fångesklassificering har ofta ett direkt samband. Att en överlåtelse klassificeras som gåva medför i regel att inkomstbeskattning kan underlåtas när en tillgång överlåts och att mottagaren övertar obeskattat värde i enlighet med kontinuitetsprincipen. Vid underprisöverlåtelser enligt reglerna i 23 kap. LÄS MER