Sökning: "underprissättning vid ipo"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden underprissättning vid ipo.

 1. 1. Individer och börsintroduktioner : Privatinvesterares beteende vid börsintroduktioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Stoppel; Albin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :IPO; Underpricing; Behavioral Finance; Retail Investor; Asymmetric Information; Börsintroduktion; Underprissättning; Privatinvesterare; Asymmetrisk Information; Beteende Finans;

  Sammanfattning : We find that the first investment of a private investor in an IPO affects the private investors future participation in IPO’s. This paper examines Nasdaq Stockholms Main list during 2010-2019. The short- and long-term perspective is examined by two different models. LÄS MER

 2. 2. Medföljer avkastning till följd av börsintroduktion? : En eventstudie om börsintroduktioner och dess kortsiktiga avkastning på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sultan Galiautdinov; Jennie Petersson; [2020]
  Nyckelord :Initial public offering; IPO; Underpricing; Abnormal return; Effective markets; Event study; First-day return; Asymmetric information; Börsintroduktion; IPO; Underprissättning; Avvikelseavkastning; Effektiva marknader; Eventstudie; Första-dagsavkastning; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Background: Underpricing is the most studied area in the subject of IPO. The phenomenon is mainly described as a compensation for the risk of investing in a newly introduced company. Underpricing of shares is explained for many reasons, but the main reason is assumed to be the presence of asymmetric information on the market. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie mellan Fintech och Dotcom bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonny Yousef; Zakariye Salad; [2020]
  Nyckelord :IPO; underpricing; Fintech; Dotcom;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat underprissättning under Dotcom bubblan. I denna studie har underprissättning för börsnoteringar på amerikanska börser samt variabler som påverkar underprissättning undersökts för åren 1995-2018. Med utgångspunkt i teorin underprissättning vid börsnotering, använder sig studien utav relevanta teorier. LÄS MER

 4. 4. Årstidsbunden depression och underprissättning vid börsintroduktioner : En studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Magnusson; Daniel Renhage; [2020]
  Nyckelord :SAD; Seasonal affective disorder; IPO; Initial public offering; Årstidsbunden depression; börsintroduktion; underprissättning;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar på ett samband mellan årstidsbunden depression och underprissättning vid börsintroduktioner på den amerikanska marknaden. Studien undersöker detta samband på börsintroduktioner genomförda i Sverige, där prevalensen av årstidsbunden depression är hög. LÄS MER

 5. 5. En studie om IPOs och hur uppmärksamhet påverkar aktiekursen och dess prisutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Hertzberg; William Arnhög; [2020]
  Nyckelord :Börsintroduktion; IPO; Underprissättning; Search Volume Index; Life Cycle Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Börsintroduktioner sker årligen vilka uppmärksammas i media i olika utsträckningar. Dessa medievågor mäts av ett så kallat Search Volume Index vilket vi använt oss av för att se hur aktiekursen och avkastningarna påverkats av uppmärksamheten bolagen får vid börsintroduktion. LÄS MER