Sökning: "underrättelseanalys"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet underrättelseanalys.

 1. 1. Hur tänker KUT:en?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Eliasson; [2015]
  Nyckelord :kriminalunderrättelsetjänst; underrättelseanalys; Tankestil; tankekollektiv; KUT; Polisen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Underrättelsetjänster genererar generellt ett stort intresse för allmänheten. En bidragande orsak kan vara för att det är svårt att få en insyn i en sådan verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Djävulens advokat eller kritiskt tänkande – En jämförelse mellan två metoder för underrättelseanalys och deras relevans som för undvikande av partisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Bengt Öst; [2015]
  Nyckelord :Intelligence Requirements; Information Management; Information Retrieval; Intelligence Analysis; The Devil s Advocate; Underrättelsebehov; Informationshantering; Underrättelseanalys; Djävulens advokat; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de två analysmetoderna djävulens advokat och kritiskt tänkande och dess relevans för att undvika partisk analys. Genom en jämförelse av de två metoderna är avsikten att klargöra likheter och skillnader och om det är två olika metoder eller om de inte bara är variationer på samma tema. LÄS MER

 3. 3. I väntan på orakel och kristallkulor : En studie om underrättelseverksamhetens brister och begränsningar och en möjlig förklaring till varför stater misslyckas med att förutse strategiska överraskningar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Johan Malmgren; [2006]
  Nyckelord :underrättelsetjänst; underrättelseanalys; misslyckande; analys; delgivning; insamling; strategisk; NBG; hotbild; stater; sekretess; överraskning; angrepp; förvarning; 9 11;

  Sammanfattning : Hur kan det komma sig att stater som är väl medvetna om att det finns en potentiell risk för att bli utsatta för ett angrepp, och som utifrån den kunskapen har fattat ett rationellt beslut i att bygga upp ett förvarningssystem, ändå råkar ut för "blixtar från en klar himmel", i form av överraskningsangrepp? Uppsatsen avser undersöka hur misslyckade förvarningar kan förklaras utifrån ett beslutstödsperspektiv med strukturella och analytiska underrättelsefaktorer i fokus. Undersökningen tar sin utgångspunkt i att stater handlar rationellt utifrån en realistisk kontext för att därefter undersöka strukturella och analytiska problemfaktorer som omger underrättelseverksamheten. LÄS MER