Sökning: "underrättelsetjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet underrättelsetjänst.

 1. 1. Underrättelsesamarbete, lätt eller svårt? : En undersökning om förenklande och försvårande faktorer i underrättelsesamarbete

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Rönning; [2016]
  Nyckelord :Underrättelser; samarbete; Sverige; Mali; FN; MINUSMA; försvårande faktorer; förenklande faktorer;

  Sammanfattning : Det är ont om vetenskaplig forskning om underrättelsesamarbete. Majoriteten av tillgänglig forskning avhandlar bilaterala samarbeten mellan stora nationer eller transatlantiska samarbeten och anlägger en resultatinriktad ansats. FN som organisation består av en stor blandning civila och militära delar och befattningshavare. LÄS MER

 2. 2. Hur tänker KUT:en?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Eliasson; [2015]
  Nyckelord :kriminalunderrättelsetjänst; underrättelseanalys; Tankestil; tankekollektiv; KUT; Polisen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Underrättelsetjänster genererar generellt ett stort intresse för allmänheten. En bidragande orsak kan vara för att det är svårt att få en insyn i en sådan verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Dealing with unstructured data : A study about information quality and measurement

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Oskar Vikholm; [2015]
  Nyckelord :Data quality; entity extraction; information extraction; information quality; information quality measurement; measurement; relationship extraction; text mining; Datakvalitet; entitetsextrahering; informationsextrahering; informationskvalitet; mätning av informationskvalitet; mätning; relationsextrahering; text mining;

  Sammanfattning : Many organizations have realized that the growing amount of unstructured text may contain information that can be used for different purposes, such as making decisions. Organizations can by using so-called text mining tools, extract information from text documents. LÄS MER

 4. 4. Från varningsklocka till säkerhetspolitiska beslutsunderlag : En beskrivande studie av relationen mellan den svenska militära underrättelsetjänsten och beslutsfattare på politisk nivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Johanna Hård af Segerstad; [2013]
  Nyckelord :Civil-militära relationer; militär underrättelsetjänst; underrättelseutredning; SOU 1976:19; SOU 1999:37; Samuel Huntington; Morris Janowitz; subjektiv kontroll; objektiv kontroll;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att beskriva relationen mellan den svenska militära underrättelsetjänsten och beslutsfattare på politisk nivå. Utgående från Samuel Huntingtons och Morris Janowitz teorier om civil-militära relationer studerar jag 1974 och 1996 års underrättelseutredningar för att genom en jämförelse av dessa försöka beskriva relationen utifrån teorins etablerade begrepp imperatives och control, i denna studie översatta till fordringar och kontroll. LÄS MER

 5. 5. Svensk Underrättelsetjänst inom COIN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Ragnar Öfverholm; [2013]
  Nyckelord :COIN; upprorsmotverkan; underrättelsetjänst; AJP 2.0; AJP 3.4.4; JP 2.0; FM 3.24; FM UndR.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att titta på hur det svenska underrättelsereglementet från 2010 förhåller sig till kontemporära COIN teorier i en internationell miljö. Sverige saknar en egen COIN doktrin och nyttjar idag den amerikanska doktrinen FM 3-24 samtidigt som ett arbete sker för att anpassa reglementen mot NATO doktriner för ökad interoperabilitet. LÄS MER