Sökning: "underrapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet underrapportering.

 1. 1. När något inte stämmer: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa eller misstänks fara illa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Mirshahi; Nora Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; Erfarenheter; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och skyddas från alla former av våld. Att som barn utsättas för våld kan ge negativa konsekvenser och barnets utveckling riskerar att påverkas. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på livskvalitén hos kvinnor med vestibulodyni

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Camilla Edin; [2020]
  Nyckelord :Patient experience; provoked vestibulodynia; quality of life; vestibulodynia.; Livskvalitet; patientupplevelse; provocerad vestibulodyni; vestibulodyni.;

  Sammanfattning : Background: Vestibulodynia involves a prolonged state of pain characterized by intense pain around the vulva area. This pain may occur during sexual intercourse but can also be triggered by non-sexual activities. The condition was previously called vestibulitis. LÄS MER

 3. 3. Hot och våld - en sjuksköterskas vardag : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :AnnSofie Thorstenson; Kristina Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; hot och våld; sjuksköterskor; underrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor arbetar patientnära och riskerar därför att bli utsatta för hot eller våld i högre grad än andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, då framför allt på akutmottagningar. LÄS MER

 4. 4. OLIKA INSAMLINGSMETODERS FÖRMÅGA ATT MÄTA ALKOHOL- OCH TOBAKSKONSUMTION BLAND UNGDOMAR : En kvantitativ studie baserad på undersökningarna Liv & hälsa ung 2017 och ELSA 2016/2017

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Caroline Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkohol och tobak är två av riskfaktorer som står bakom flertalet av de icke- smittsamma sjukdomarna som svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen. För att kunna följa utvecklingen av alkohol- och tobakskonsumtion genomförs olika befolkningsundersökningar. LÄS MER

 5. 5. Anmälningsplikten till Socialtjänsten - En studie om skolpersonalens upplevelser av att göra en orosanmälan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Sternemar; Denize Mathisson; [2019]
  Nyckelord :Duty to report; Experience; Legislation; Routines; Secrecy; School Personnel;

  Sammanfattning : Studien belyser den komplexa problematik som omsluter anmälningsplikten för skolpersonal vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. Tidigare forskning pekar på att underrapportering är ett problem i de svenska skolorna, men samtidigt menar forskare på att anmälningsfrekvensen inte är intressant att undersöka om man inte också undersöker den problematik som lagstiftningen genererar. LÄS MER