Sökning: "underrapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet underrapportering.

 1. 1. Hot och våld - en sjuksköterskas vardag : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :AnnSofie Thorstenson; Kristina Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; hot och våld; sjuksköterskor; underrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor arbetar patientnära och riskerar därför att bli utsatta för hot eller våld i högre grad än andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, då framför allt på akutmottagningar. LÄS MER

 2. 2. Anmälningsplikten till Socialtjänsten - En studie om skolpersonalens upplevelser av att göra en orosanmälan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Sternemar; Denize Mathisson; [2019]
  Nyckelord :Duty to report; Experience; Legislation; Routines; Secrecy; School Personnel;

  Sammanfattning : Studien belyser den komplexa problematik som omsluter anmälningsplikten för skolpersonal vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. Tidigare forskning pekar på att underrapportering är ett problem i de svenska skolorna, men samtidigt menar forskare på att anmälningsfrekvensen inte är intressant att undersöka om man inte också undersöker den problematik som lagstiftningen genererar. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av hot och våld gentemot sjuksköterskor inom akutvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gabriel Furskog; Johanna Lauterbach Olsson; [2018]
  Nyckelord :akutsjukvård; hot och våld; konsekvenser; kvalitativ metod; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Furskog, G & Lauterbach Olsson, J. Konsekvenser av hot och våld gentemot sjuksköterskor inom akutvård. En litteraturstudie. Examensarbete inom omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Matförgiftningar och orsaker till underrapportering : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Anneli Johannessen; Sofia Nyberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige drabbas omkring 500 000 personer av matförgiftningar varje år, men endast mellan 2000-3000 av fallen rapporteras in till en myndighet. Studier på anledningar till underrapportering har inte utförts i Sverige och därför är det relevant att ta reda på vilka somär anledningarna. LÄS MER

 5. 5. “Vår värld är förskolan, det som händer här är det vi kan göra något åt“ : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring anmälningsskyldigheten.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Persson; Agnes Engström; [2017]
  Nyckelord :försummelse; förskollärare; anmälningsskyldighet; vanvård; över- och underrapportering; omsorgssvikt;

  Sammanfattning : Preschool teachers in Sweden are bound by the mandatory reporting process which is found in Socialtjänstlagen. This means that if they are worried that a child is being harmed, they must report this to the social services. The aim of this qualitative study is to investigate how the mandatory reporting process is applied at preschools. LÄS MER