Sökning: "underreporting"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet underreporting.

 1. 1. Konsekvenser av hot och våld gentemot sjuksköterskor inom akutvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gabriel Furskog; Johanna Lauterbach Olsson; [2018]
  Nyckelord :akutsjukvård; hot och våld; konsekvenser; kvalitativ metod; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Furskog, G & Lauterbach Olsson, J. Konsekvenser av hot och våld gentemot sjuksköterskor inom akutvård. En litteraturstudie. Examensarbete inom omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. British awareness campaigns on domestic violence against women miss opportunity to reframe discourse - Gaps between evidence on underreporting and visual representation of domestic violence

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mélanie De Nagy Köves Hrabar; [2018]
  Nyckelord :domestic violence; underreporting; visual representation; awareness campaigns; discourse analysis;

  Sammanfattning : Domestic violence against women (DVAW) is a global pandemic that affects approximately one in three women living in the United Kingdom. One of the biggest challenges in combating and preventing DVAW is the underreporting of incidences to law-enforcement by victims and the collective silence of bystanders who are aware of the abuse but choose to remain silent (i. LÄS MER

 3. 3. Tidspressens påverkan på revisionen : En studie om hur svenska revisorer motiverar sina tidsbesparande handlingar när de jobbar under tidspress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elizabeth Puhls; Linnea Svedin; [2016]
  Nyckelord :Audit; pressure factors; time budget; time pressure; audit quality; underreporting of time; professional skepticism; revision; pressfaktorer; tidsbudget; tidspress; revisionskvalitet; underrapportering av tid; professionell skepticism;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Tidspressens påverkan på revisionen: En studie om hur svenska revisorer motiverar sina tidsbesparande handlingar under tidspress.Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.Författare: Elizabeth Puhls och Linnea Svedin.Handledare: Jan Svanberg. LÄS MER

 4. 4. Unreliable narration inBret Easton Ellis's American Psycho and Jeff Lindsay's Darkly Dreaming Dexter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Robin Lundberg; [2015]
  Nyckelord :unreliable narration; Patrick Bateman; Dexter Morgan;

  Sammanfattning : This essay focuses on the character Patrick Bateman in American Psycho by Bret Easton Ellis and his unreliability as a narrator and compares it to the unreliable narration of the character Dexter Morgan in Darkly Dreaming Dexter by Jeff Lindsay. These characters' respective unreliability is analyzed from the perspective of six types of unreliability suggested by James Phelan and Mary Patricia Martin: misreporting, misreading, misregarding, underreporting, underreading and underregarding. LÄS MER

 5. 5. Hot och våld i dagliga verksamheter : En kvalitativ studie om personalens upplevelser av ansvaret att anmäla hot och våld från brukare med utvecklingsstörning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Andreas Khatibi; Sandra Adell; [2015]
  Nyckelord :developmental disorder; report; threat; violence; staff; normalization; hot; våld; anmälan; utvecklingsstörning; personal; normalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Title: Threats and violence at day centres - A qualitative study of staffs’ experiences of their responsibility to report violence and threats from people with developmental disorders (Translated title) Supervisor: Lupita Svensson Assessor: Anna Rypi Threats and violence from people with developmental disorders towards staff are common (Lundström 2006). Nevertheless, the number of incidents is unknown, as staff working with people with developmental disorders do not tend to report cases of threats and violence. LÄS MER