Sökning: "underreporting"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet underreporting.

 1. 1. “Oro är ju en känsla”. Förskollärares resonemang och emotioner inför upprättandet av orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Källén; [2022]
  Nyckelord :Preschool teachers; reporting child abuse and neglect; social work; sociology of emotions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Preschool teachers in Sweden are in a unique position to detect child abuse, which they subsequently are obliged to report to social services, according to Swedish law. However, previous research has shown significant underreporting amongst Swedish preschool teachers. LÄS MER

 2. 2. Terrorism i tidningarna - En kvantitativ studie om terrorattentats representation i svensk media

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Jernetz; Elin Ivertsson; [2022]
  Nyckelord :Terrorism; underreporting; newsworthiness; stealth conflicts; media coverage.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, our aim was to investigate the correlation between deaths due to a terrorist attack an the medial attention of the attack. We do this to test and further expand Virgil Hawkins’ theory about stealth conflicts, where he emphasizes that the most violent conflicts of the world are underreported and in some cases ignored in favor of so-called chosen conflicts, which are on the medial agenda. LÄS MER

 3. 3. Male Victims of Conflict-Related Sexual Violence in Uganda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ida Lyng Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Conflict-Related Sexual Violence; Sexual and gender-based violence; men; male victims; Gender identity; Masculinities; Hegemonic masculinity; Uganda;

  Sammanfattning : Abstract This research is dedicated to increasing the understanding of the phenomenon of conflict-related violence against men. The topic of conflict-related violence against men has through history been unnoticed, unaddressed, and unrecognized in the field of gender-based violence. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill vara väldigt säker på min sak" : - Vad som påverkar barnsjuksköterskans beslut att orosanmäla eller inte.En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Bondesson; Simone Rosengren; [2022]
  Nyckelord :child abuse; pediatric nurse; experiences; report concern; mandatory reporting; barn som far illa; barnsjuksköterska; erfarenheter; orosanmälan; anmälningsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som far illa är en global problematik som kräver tidiga interventioner för att bibehålla barnets hälsa. Redan vid misstanke om att ett barn far illa skall barnsjuksköterskan som har lagstadgad anmälningsplikt etablera orosanmälan. LÄS MER

 5. 5. Underrapporteras psykologiska könsskillnader av forskare?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Gustav Hjelmqvist; [2022]
  Nyckelord :psychological studies; bias; sex differences; reporting; underreporting; overreporting; psykologisk studier; bias; könsskillnader; rapportering; underrapportering; överrapportering;

  Sammanfattning : Studien undersökte potentiell bias inom psykologi att underrapportera eller överrapporterakönsskillnader genom att koda ett urval bestående av 819 socialpsykologiska artiklar somvaldes för att könsfördelningen bland områdets forskare är nästan jämn. Bias definieradessom diskrepansen mellan hur pass detaljerat könsskillnader rapporterades eller analyserades istudierna i relation till dess relevans. LÄS MER