Sökning: "undersökande uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden undersökande uppsats.

 1. 1. Virtual Reality för Offentliga Miljöer : Utformning av en självgående VR-installation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Sofie Notstrand; [2019]
  Nyckelord :VR; HTC Vive; virtual reality; världsarv; kulturhistoria; hälsingegård; designprocess; VR-utställning; offentlig miljö; säkerhet; tillgänglighet; teknik; innovativ; Bortom Åa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är genomfört som en undersökande designprocess, vars syfte är att undersöka vilka krav en VR-upplevelse, med hög immersion, ställer på den fysiska miljön för att sedan omsätta dessa krav i ett färdigt koncept av ett fysiskt rum som ska fungera självgående. Med det fysiska rummet syftar jag till det verkliga rummet i vilket det virtuella rummet finns tillgängligt att uppleva via VR-utrustning. LÄS MER

 2. 2. Hyperloop in Sweden : Evaluating Hyperloops Viability in the Swedish Context

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Fredrik Magnusson; Fredrik Widegren; [2018]
  Nyckelord :Hyperloop; Hyperloop in Sweden; Transportation; Infrastructure; Transport Market Dynamics; The Swedish Transport Market; New Mode of Transportation; Emerging Technologies; Disruptive Innovation; Diffusion of Innovation; Characteristics of Diffusion; Technical Transition; Socio-technical Transition; Transformational Pressure; Window of Opportunity; Multi-Level Perspective MLP ; Technology Readiness Level TRL ; Hyperloop; Hyperloop i Sverige; Transport; Infrastruktur; Transportmarknadens Dynamik; Den Svenska Transportmarknaden; Nya Transportsätt; Framväxande Teknik; Disruptiv Innovation; Diffusion av Innovation; Egenskaper för Spridning av Innovation; Teknisk övergångsteori; Socio-teknisk övergångsteori; Transformationstryck; Möjlighetsfönster; Perspektiv i Multipla Nivåer MLP ; Teknisk Mogenhetsnivå TRL ;

  Sammanfattning : Transportations role in society is increasingly important and today it has a prominent role in business, citizens lives as well as in the world economy. The increasing globalization and urbanization puts significant pressure on the existing transport system, with increasing demand for high-speed travel. LÄS MER

 3. 3. "Jag kallar det för att inte följa med in i hissen” : En undersökande uppsats om arbetet med ADHD/ADD i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Erik Brattström Gärder; Miran Amanj Ibrahim; [2018]
  Nyckelord :ADHD; ADD; skola; samverkan; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Skolgången kan i många fall vara fylld av utmaningar för elever med ADHD och ADD. Detta är något som i vår tid utforskas mer och mer. Något som återstår att undersöka är hur arbetet med ADHD och ADD i skolan egentligen ser ut. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller inte vara en del av staden : en undersökande studie av det materiella rummets inverkan på människors möjligheter till personliga uttryck i städer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Fjällbäck; [2018]
  Nyckelord :appropriation; urban; deltagande; offentliga platser; demokrati; arkitektur; personligt uttryck; rätt till staden;

  Sammanfattning : Det offentliga rummet har spelat en betydande roll för demokratiseringsprocesser under snart fem tusen år. I Sverige är dessa ytor fortfarande platser där människor ska ha möjlighet att uttrycka sig personligt och på så vis göra sig till en del av det gemensamma samhället. LÄS MER

 5. 5. A resilient design approach to climate adaptation of coastal landscape : exploring design principles in facing flood risk and rising sea levels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Johansson; Elli Sandström; [2018]
  Nyckelord :resilience; landscape architecture; resilient design; global warming; climate change; climate adaptation; sea level rise; flooding; coastal protection;

  Sammanfattning : In the footsteps of human society global warming have caused the world’s oceans to expand due to increased average temperature and further created sea level rise and flooding. Today the most frequent natural disasters are water related which comes with great challenges in designing and planning for coastal protection. LÄS MER