Sökning: "undersökning arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden undersökning arbetslöshet.

 1. 1. Arbetslöshet och livstillfredsställelse, var är det bäst att förlora jobbet? : En jämförande studie av arbetslöshets påverkan på kognitivt välmående i europeiska socialförsäkringsstrukturer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ely Strömberg; Theresia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Arbetslöshet; Kognitivt välmående; Välfärdsstater; Korpi och Palme; Omfördelningsparadoxen; Socialförsäkring;

  Sammanfattning : Arbetslöshet är ett av de största problemen för moderna välfärdsstater och påverkar individer på en rad områden. Det för med sig försämrad fysisk och psykisk hälsa, samt lägre kognitivt välmående vilket är en individs subjektiva värdering av sitt eget liv, hur nöjd en är med livet som helhet. LÄS MER

 2. 2. Avdelning nr 22 i Stripa Gruva : En studie om den fackliga organisationens arbete under 1917

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Persson; [2019]
  Nyckelord :Fackförbund; Stripa gruva; Stripa; LO; SAC; Gruvindustrin; 1917;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att studera de frågor och punkter som togs upp under avdelning nr. 22:s fackliga möte och se om och hur de reflekterats av de konflikter som fanns både i världen och i Sverige under 1917. LÄS MER

 3. 3. " Det blev inte som jag tänkt mig"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Bokne; Matilda Svensson; [2019]
  Nyckelord :kompletterande aktör; arbetslöshet; högskola universitetsutbildning; etablering; karriärutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det är många individer i Sverige som väljer att påbörja eftergymnasiala utbildningar med en målsättning att få ett stimulerande arbete inom sina utbildningsområden. I en del fall blir individer arbetslösa efter avslutade högskole- och universitetsutbildningar och det kan få negativa konsekvenser för individen och samhället. LÄS MER

 4. 4. Ökat fokus på utbildning i svensk förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tereseé Nyström; [2019]
  Nyckelord :Early Childhood Education; ECE; FN; Förskola; Kontext; Läroplan; OECD;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om ett ökat fokus på utbildning för barn i förskolan mot bakgrund av FNs och OECDs politiska och globala policydokument. Begreppet, för utbildning mot yngre åldrar, heter på engelska Early Childhood Education och förkortas ECE. LÄS MER

 5. 5. Residual Spatial Correlation in Two-Way Error Panel Data Models

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Adam Flöhr; [2018]
  Nyckelord :Panel data models; Spatial statistics; Spatial autocorrelation; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis examines the spatial autocorrelation in residuals of two-way error panel data models. Three types of models are examined: the standard linear panel data model, the dynamic panel data model, and the spatial lag panel data model. LÄS MER