Sökning: "undersökning lycka"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden undersökning lycka.

 1. 1. Den lyckliga kvinnan : En semiotisk undersökning om skönhetsreklam riktad mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Lina Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Genus; lycka; Reklamfilm; semiotik; skönhetsprodukter;

  Sammanfattning : Denna uppsats har genom en bildsemiotisk analys utifrån genusteoretiska utgångspunkter analyserathur kvinnlig lycka porträtteras i reklamfilm. Syftet med uppsatsen var att fördjupa mina kunskaperinom ämnet. Min analys utgår ifrån tre olika reklamfilmer från tre olika skönhetsföretag. LÄS MER

 2. 2. Vem är lyckligast? : En kvantitativ jämförelse av studenter som arbetar och studenter som inte arbetar under sina studier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jacob Alpteg; Nini Le; [2019]
  Nyckelord :studenter; arbete; arbete- och privatlivsbalans; lycka; stress;

  Sammanfattning : Studenter som arbetar vid sidan av sina studier tvingas balansera de olika rollerna inomarbetslivet, privatlivet och studentlivet, vilket kan medföra stress och minskad livstillfredsställelse. Syftet med denna studie var således att undersöka om det fanns någon skillnad i upplevd lycka bland studenter som arbetar vid sidan av sina studier och studenter som enbart studerar. LÄS MER

 3. 3. För unga för att vara gamla : En analys av betydelser och ideal i skönhetsannonser som riktar sig till äldre kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madeleine Viitasalo; [2018]
  Nyckelord :multimodal analys; textkommunikation; svenska; kommunikation; reklam; reklamannonser; skönhetsannonser;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på hur reklamannonser som riktar sig till äldre kvinnor utformas för att förstå vilka betydelser och normer äldre kvinnor tillskrivs, med andra ord vilka budskap äldre kvinnor möts av i livsstilsmagasin. Syftet är också att ta reda på om dessa ideal stämmer överens med de budskap som, enligt tidigare forskning, framställs genom retoriken i tidningen M-magasin. LÄS MER

 4. 4. Förtrollande ateism? : En undersökning av hur ateism gestaltas i populärkultur - exemplet True Detective 1

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Erik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Advaita; ateism; Eva Illouz; messisasgestalter; mindfulness; nyateism; ny nyateism; postsekularitet; postsekulär; reflexivitet; Rust; Rustin Cohle; Sam Harris; scientism; sekularisering; subjektivering; Susan Blackmore; terapi; terapeutisk diskurs; Thomas Metzinger; Thomas Ziehe; True Detective; zenbuddhism.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande religionsvetenskapliga studie är att synliggöra hur betydande aspekter av livsåskådningskaraktär återspeglas i den populära tv-serien True Detective 1 – och med särskilt fokus på ateism undersöka och kartlägga en av tv-seriens karismatiska huvudkaraktärers perspektiv och positioneringar. I centrum står Rustin ”Rust” Cohle och dennes hållning, handlingar och tal. LÄS MER

 5. 5. Yoy - Känslobarometer : Verktyg som synliggör mående och känslor, som syftar till att öppna upp för reflektion och samtal.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Frida Nyberg; [2017]
  Nyckelord :Stress; Användartester; Mående; Känslor; Samtal; Reflektion; Verktyg; Förebygga; Medvetenhet; Utmattning; Stresshantering; Lycka; Olycka; Hälsa; Ohälsa; Metoder för samtal; Lyssna; Staplar; Armatur; Förmedla känslor; Positiva känslor; Negativa känslor; Glasblåsning; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Att uppleva stress är en del av livet. Det är ett tillstånd där balansen mellan resurser och belastningar rubbas. Ett tillstånd som egentligen inte är farligt utan har hjälpt oss människor att överleva genom att aktivera kroppen vid fara i många miljoner år. Idag utgörs farorna av helt andra saker än rovdjur. LÄS MER