Sökning: "undersökningshandskar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet undersökningshandskar.

  1. 1. Utvärdering av produkter som minskarsmittspridning i vårdlokaler : En studie om handhygien

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Johanna Eriksson; Anna Westring; [2014]
    Nyckelord :hand hygiene; hospital; user analysis; products; examination gloves; product development; handhygien; sjukhus; användaranalys; produkter; undersökningshandskar; produktutveckling;

    Sammanfattning : Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa deltar i ett projekt som heter Innovation mot Infektionsom arbetar med att hitta nya lösningar för att minska vårdrelaterade infektioner (VRI). Omkringtio procent av inlagda patienter drabbas av VRI i Sverige. LÄS MER