Sökning: "underscore"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet underscore.

 1. 1. Underscore : En jämförelse av fyra processer

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Collin Oscar; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; komposition; film; underscore; musikal;

  Sammanfattning : I detta konstnärliga masterarbete undersöks begreppet underscore i två olika kontexter: filmmusik och musikal. Syftet med detta arbete är att redogöra för och reflektera kring fyra processer när jag skrev underscore till en kortfilm och en musikal. LÄS MER

 2. 2. Testing Bikelash : A phenomenological approach to community opposition of bicycle infrastructure development

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Caroline Terese Linné Vangstrup; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The concept of Bikelash is a term that describes community opposition towards new cycle infrastructure. This aim of this study is investigating the otherwise undertheorized concept of bikelash as an implicit critique to techno-centric traffic planning. LÄS MER

 3. 3. Social capital as a determinant of farmlevel sustainable land management adoption : a case study of smallholder farmers in Northern Benin

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Olivia Riemer; [2018]
  Nyckelord :sustainable land management; social capital; agricultural technology adoption; principal component analysis; ordered probit model; benin;

  Sammanfattning : In many developing countries high rates of farmland degradation contribute to the low performance of smallholder agriculture and pose serious policy challenges. Despite promotion efforts by government and non-governmental organizations adoption of improved agricultural production technologies remains low in Sub-Saharan Africa. LÄS MER

 4. 4. Waste heat storage and utilization for the case of National Veterinary Institute (SVA), Uppsala, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Stanislav Proshyn; Iryna Bulich; [2017]
  Nyckelord :waste heat; direct distribution; thermal energy storage; hot water storage tank; borehole seasonal storage; heat pump; IDA ICE plant modelling; savings-to-investment ratio; life-cycle costs; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The incineration furnace at National Veterinary Institute (SVA) in Uppsala, Sweden, runs approximately 2,150 hours a year and generates a large amount of waste heat. Some of this heat is partially recovered, and is used for heating one of the main buildings during the furnace operation. LÄS MER

 5. 5. History, Identity, Trauma and Narratives in Toni Morrison's Beloved in relation to "Black Lives Matter" (BLM)

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Moayad Bani Younes; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a study of African-American traumas in Toni Morrison's Beloved in relation to the Black Lives Matter movement (BLM). It attempts to explore those stances in the two modes of narrative that impede the justice and peace for African-Americans within particular historical and social contexts. LÄS MER