Sökning: "undersköterska till sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden undersköterska till sjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskan som ledare för omvårdnadsarbetet på särskilt boende. : En intervjustudie om undersköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Miriam Vigård; Jarl Skyllqvist; [2017]
  Nyckelord :Delegering; Karitativ ledarskapsteori; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Sjuksköterska; Särskilt boende; Undersköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världens befolkning blir allt äldre, vilket kan bidra till ett ökat behov av särskilda boenden och därför ett ökat krav på personalen. Sjuksköterskan på ett särskilt boende är ytterst ansvarig för omvårdnaden, men undersköterskor står för det patientnära arbetet och utför de flesta praktiska uppgifterna. LÄS MER

 2. 2. Kompetensväxling - ett utbyte eller bara en avlastning? : En kvalitativ studie om en förändring i hälso- och sjukvården när arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper omfördelas

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :David Andreasson; [2017]
  Nyckelord :redistribution; competence; bureaucracy; change; power; profession; health care; omfördelning; kompetens; byråkrati; förändring; makt; profession; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : This master thesis examines a change in health care, in a county council in Norrbotten’s county. This change, which is referred to as “competence-exchange” (kompetensväxling) by the studied organization, means that tasks are redistributed between different workgroups. LÄS MER

 3. 3. Okvalificerat arbete och slöseri i vården - Fallstudie av en kirurgavdelning vid Sahlgrenska Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Bejbom; Josefin Bendén; [2015-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BEGREPPSDEFINITIONERObesitas–EttsamlingsbegreppförfetmaellersjukligöverviktEndokrinasjukdomar–HormonellasjukdomarSamordnare–Enavavdelningenssjuksköterskorsomansvararförsamordningavtransporterförpatientertillochfrånoperation.Kvalificeradearbetsuppgifter–ArbetsuppgiftersomskautförasavensjuksköterskaellerundersköterskaOkvalificeradearbetsuppgifter–Arbetsuppgiftersomkanutförasavnågonannanänensjuksköterskaellerundersköterska. LÄS MER

 4. 4. Flexibel för ökad tillgänglighet : Sjuk- och undersköterskors perspektiv på work-life balance

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Simon Lindahl; Fredrik Ahlberg; [2015]
  Nyckelord :Flexibilitet; Tillgänglighet; Work-life balance; Sjuksköterska; Undersköterska;

  Sammanfattning : Work-life balance är ett ämne som det har forskats mycket om de senaste åren. Denna undersökning har applicerat de befintliga teorier som finns inom work-life balance och relaterat dessa till yrkesgruppen sjuk- och undersköterskor. LÄS MER

 5. 5. Akutjournalens övergång till digital plattform : Vad som krävs för att ersätta pappersformatet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linda Hallström; [2015]
  Nyckelord :vårddokumentation; artefakter; pappersjournal; DiCoT;

  Sammanfattning : På akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping arbetar personalen idag med en akutjournal i pappersformat. Dokumentationen i akutjournalen påbörjas då en patient anländer till väntrummet och under patientens vistelse fylls den på med information av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. LÄS MER