Sökning: "undersköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet undersköterska.

 1. 1. YOUTUBE SOM LÄRRESURS I YRKESUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helene Carlsson; [2020-08-10]
  Nyckelord :undervisning; vård- och omsorgspersonal; undersköterska; färdigheter; kompetens; instruktionsvideo; YouTube; innehållskvalitet; utvärdering; multimodalitet; design för lärande; didaktisk design; metafunktioner;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte har varit att beskriva och analysera ett antal instruktionsvideos didaktiska design, samt hur denna design formar och skapar villkor för yrkeselevers lärande. Syftet har också varit att, med utgångspunkt i gymnasieskolans styrdokument, beskriva och analysera hur kravet på att vård och omsorgsuppgifter ska utföras på ett yrkesmässigt sätt kommer till uttryck i de aktuella videoklippen. LÄS MER

 2. 2. Att se var och en på det sättet som den behöver : En kvalitativ intervjustudie om undersköterskors erfarenheter av personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom på särskilt boende

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ulrica Moberg; Matilda Rydkvist; [2020]
  Nyckelord :Life story; nursing assistants; nursing homes; person-centred care; person with dementia; Levnadsberättelse; personcentrerad omvårdnad; personer med demenssjukdom; särskilt boende; undersköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 40 % av de som lider av en demenssjukdom i Sverige bor på särskilt boende. Omvårdnaden som ges bör enligt Socialstyrelsen vara personcentrerad vilket innebär att personens upplevelse sätts i centrum. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors och undersköterskors upplevda arbetssituation i samband med barnafödsel : Fokusgruppsintervjuer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elinor Segerberg; Veronica Svensson; [2020]
  Nyckelord :Midwife; auxiliary nurse; experience; work situation; Barnmorska; undersköterska; upplevelse; arbetssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnafödsel är en naturlig livshändelse som symboliserar en viktig del i livet för många kvinnor. Förlossningsupplevelsen är för många föräldrar en stor upplevelse som kvarstår under lång tid. LÄS MER

 4. 4. Intresset för samarbete mellan automationsindustrin och offentlig vård : Är en testbädd ett för ändamålet lämpligt innovationsverktyg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sony Jonsson; Emma Oller Westerberg; Cornelia Svärdström; [2020]
  Nyckelord :Automation; automation solutions; hospital automation; swedish hospital; public procurement; Automation; automationslösningar; vårdautomation; industri; industriautomation; sverige; svensk vård; vård; vårdinnovation; samarbete; vårdproblematik; personalbrist; sjuksköterska; undersköterska; testbädd; offentlig upphandling; hinder för automation; möjligheter automation; hinder samarbete; möjligheter samarbete; inkubator; inkubator vård; testbädd vård; testbädd automation;

  Sammanfattning : Personnel shortages and ineffective healthcare is a global problem. While other industries have used automation and robotics to solve similar problems, the number of automation solutions linked to basic care in Swedish public hospitals remains low. LÄS MER

 5. 5. FÅ STRYK PÅ JOBBET - DÅ HADE JAG INTE VARIT KVAR : En kvalitativ intervjustudie om vårdpersonalens upplevelser av hot och våld på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cassandra Stenbäck Hellmouth; Rebecca Tiljander; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; Hot; Intervjustudie; Upplevelse; Våld; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld förekommer i alla delar av vården, vidare är akutsjukvården en av de verksamheter som är särskilt utsatt. Akutmottagningen tar emot patienter med varierande behov av vård och omvårdnad. Hot och våldssituationerna uppstår mestadels från patienter eller närstående. LÄS MER