Sökning: "undertitel"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet undertitel.

 1. 1. “Jag hinner aldrig igenom min 'to do'-lista” : En dagboksstudie om hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Bergqvist; Larglinda Sopaj; [2019]
  Nyckelord :flextime; flexible work; overtime; work-life conflict; boundaryless work; time; time management; flextid; flexibelt arbete; övertid; work-life conflict; gränslöst arbete; time; time management;

  Sammanfattning : Titel: “Jag hinner aldrig igenom min ‘to do’-lista” Undertitel: En dagboksstudie om hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid Författare: Cecilia Bergqvist och Larglinda Sopaj Handledare: Jean-Charles Languilaire Nivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi, vårterminen 2019 (15 hp) Nyckelord: flextid, flexibelt arbete, övertid, work-life conflict, gränslöst arbete, time, time management Forskningsfråga: Hur använder heltidsanställda med flexibelt arbete sin tid? Syfte: Att beskriva hur heltidsanställda med flexibelt arbete använder sin tid. Metod: Studien bygger på ett praktiskt problem med begränsad tidigare forskning om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Värdet av det fristående föremålet : Fernand Légers "l'objet dans l'espace" i konstnärsskapet hos Waldemar Lorentzon och Erik Olson under 1920- och 1930-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Waldemar Lorentzon; Erik Olson; Fernand Léger; Halmstadgruppen; Egon Östlund; Otto G. Carlsund; kubism; surrealism; l objet dans l espacde;

  Sammanfattning : Institutionen för kultur och estetik, Konstvetenskap 106 91 Stockholms universitet 08-16 20 00 vx   Handledare: Andrea Kollnitz   Titel och undertitel:  Värdet av det fristående föremålet - Fernand Légers ”l’objet dans l’espace” i konstnärskapet hos Waldemar Lorentzon och Erik Olson under 1920- och 1930-talet   Författare:  Anna Nilsson   Kontaktuppgifter till författaren:  [email protected] LÄS MER

 3. 3. Talent management - en oproblematisk HR-strategi? : En kvalitativ studie om organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Hedberg; Josefin Svensson; [2019]
  Nyckelord :talent management; utmaningar; definition; strategi; implementering; etik; rättvisa;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Talent Management - en oproblematisk HR-strategi?   Undertitel: En kvalitativ studie om organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management.   Författare: Lisa Hedberg och Josefin Svensson   Handledare: Jean-Charles Languilaire   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Datum: 2019-05-05   Nyckelord: Talent management, utmaningar, definition, strategi, implementering, etik och rättvisa. LÄS MER

 4. 4. IBM QRadar SIEM: : Undertitel: Installation, dokumentation och utvärdering

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Rickard Zetterlund; [2018]
  Nyckelord :QRadar; SIEM; CentOS; WinCollect; SysMon; Installation; Event; Flow; QRadar; SIEM; CentOS; WinCollect; SysMon; Installation; Händelse; Flöde;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts på uppdrag av ett konsultföretag vars systemkonsult önskar dokumentera grundläggande kunskap gällande IBM Qradar SIEM. Arbetet beskriver vad IBM QRadar SIEM är och vad det kan göra,samt går igenom installation av QRadar Community Edition och information gällande händelser och flöden i en virtuell miljö. LÄS MER

 5. 5. Bokomslagets betydelse : En paratextanalys av fem populära böcker valda avelever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sara Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Paratext; paratext analysis; peritext; Genette; children’s books; adolescent books; chapter books; book cover; cover picture; title; subtitle; endpapers; Paratext; paratextanalys; peritext; Genette; barnböcker; ungdomsböcker; kapitelböcker; bokomslag; bokframsida; omslagsbild; titel; undertitel; försättsblad; eftersättsblad;

  Sammanfattning : The aim of the study is to apply a paratext analysis to investigate what it is in thepackaging of books that can appear attractive to children and what are the distinctiveshared features of popular pupil choices among books. The analysis consists of anexamination of each book and then a comparative section. LÄS MER