Sökning: "undervisning engelska språket"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden undervisning engelska språket.

 1. 1. Att vilja göra det man måste : En studie om unga elevers motivation till att lära sig engelska som främmande språk.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Liljengren; Hanna Rosander; [2019]
  Nyckelord :Motivation; lärande; engelska; främmande språk; tidigare år;

  Sammanfattning : För att öka elevers motivation är det av vikt att identifiera deras inställning till ämnet samt att skapa undervisning som motiverar och engagerar elever. Elevers motivation till att vilja lära sig engelska är ofta stark i grundskolans tidiga år, årskurs F-3, och därför är det väsentligt att grundlägga ett livslångt lärande och intresse för språk. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa engelska för nyanlända elever i ordinarie undervisning årkurs 6–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Adnan Erhayem; [2019]
  Nyckelord :engelskundervisning; kod-växling; nyanlända elever; ordinarie undervisning; studiehandledning; translanguaging;

  Sammanfattning : Abstract Uppsatsens syfte är att undersöka hur engelsklärare i grundskolans årskurs 6–9 hanterar de utmaningar som de möter i undervisningen av nyanlända elever i ordinarie engelskundervisning samt att belysa de utmaningar som nyanlända elever möter i sådan engelskundervisning. Vissa nyanlända elever kommer med skolbakgrund från sina hemländer medan andra saknar grundläggande kunskaper i engelska. LÄS MER

 3. 3. Undervisningsmetoders inverkan på elevers lärande i engelska som främmande språk : med inriktning på motivation och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Liljengren; Hanna Rosander; [2019]
  Nyckelord :undervisningsmetoder; engelska; främmande språk; motivation; utmaningar;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt presenteras fördelaktiga undervisningsmetoder i engelska som främmande språk som identifierats inom den europeiska forskningsarenan. Även elevers motivation till att vilja lära sig engelska som främmande språk presenteras samt vilka utmaningar som kan identifieras av lärare i en global kontext. LÄS MER

 4. 4. Ordförrådets betydelse för elevers progression i skolan : En kunskapsöversikt om metoder för att utveckla F-3-elevers ordförråd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thina Fritze; Kerstin Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :F-3-elever; Metoder; Ordförrådsutveckling; Svenska;

  Sammanfattning : Det är stora skillnader i elevers ordförråd när de börjar skolan. Ordförrådet är ett viktigt verktyg i skolans alla ämnen men det finns inga tydliga riktlinjer för hur lärare ska jobba med ordförrådet. Konsekvenserna ett dåligt ordförråd kan leda till är ofärdiga utbildningar och utanförskap i samhället. LÄS MER

 5. 5. Målspråksanvändning i engelskundervisningen : Good or dålig?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alice Bagdagoljan; Josefine Silow; [2019]
  Nyckelord :Målspråksanvändning; språkundervisning; muntlig kommunikation; engelska;

  Sammanfattning : Titeln på denna kunskapsöversikt syftar dels till att ge en förklaring av arbetets innehåll men den syftar också dels till att skapa ett intresse för dig som läsare genom en mer skämtsam användning av språkväxling i skriven form, då språkväxling är en del av dagens engelskundervisning och språkundervisning världen över. Målspråksanvändning har länge varit ett huvudämne inom forskningen om undervisning i främmande språk och där ställs många olika tolkningar mot varandra. LÄS MER