Sökning: "undervisning engelska språket"

Visar resultat 21 - 25 av 65 uppsatser innehållade orden undervisning engelska språket.

 1. 21. Extramural engelska : I skolan och på fritiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Malin Kleman; [2017]
  Nyckelord :English lessons; out-of-class; out-of-school; ESL; EF; extramural; engelskundervisning; fritidsengelska; engelska som andraspråk; engelska som främmande språk;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har barns och ungas tillgång till olika digitala medier ökat. De flesta elever möter det engelska språket varje dag på något sätt och de är inte bara konsumenter av språket utan de producerar också engelska i olika aktiviteter på fritiden. LÄS MER

 2. 22. Nyanlända elever möter ordinarie engelskundervisning : En studie om lärarnas syn på arbetssätt och individanpassning

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Karlsson; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; ordinarie engelskundervisning; arbetssätt; individanpassning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to highlight some of the difficulties that newly arrived pupils can encounter during their ordinary tuition when it comes to learning the English language, and to look at what strategies and processes teachers may use in order to individualize their work for these students. The study should be viewed from a teacher perspective and thus focuses on problems that teachers can perceive and how they try to confront them. LÄS MER

 3. 23. ”Nu är det engelska så då pratar vi engelska. Så enkelt är det” : En studie om engelsklärares användande av målspråket under lektionerna i engelska.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Linnea Backlund; [2017]
  Nyckelord :Second language learning; second language teaching; teaching language; code switching.; Andraspråksinlärning; andraspråksundervisning; undervisningsspråk; kodväxling.;

  Sammanfattning : This study aims at generating an understanding of today's teaching in English. The study  seeks to find out in what extent teachers in grade 4-6 speak English during the lessons in English and on what occasions the teacher chooses to use the English language. LÄS MER

 4. 24. Foreign language anxiety among Swedish lower and upper secondary school students : A case study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Philip Landström; [2017]
  Nyckelord :Foreign Language Anxiety FLA ; English as a Foreign Language EFL ; Foreign Language Classroom Anxiety Scale FLCAS ; Swedish learners of English; Foreign Language Anxiety FLA ; Foreign Language Classroom Anxiety Scale FLCAS ; språkängslan; engelska som främmande språk; svenska engelskstudenter;

  Sammanfattning : In classrooms all over the world, there are students who fear the attention of both teachers and peers alike. Anxiety is a cause for such fears and in foreign language classrooms it can be prevalent. LÄS MER

 5. 25. Hur lärare i årskurs 1-3 tillämpar lek som undervisningsform i engelskundervisningen : – en intervjustudie om lärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Fia Leo; [2017]
  Nyckelord :engelska som andraspråk; lek; spel; språkutveckling; grundskolan; lärande; engelskundervisning 1-3; klass aktiviteter; undervisning;

  Sammanfattning : Att använda lek i undervisningen är något som diskuteras allt mer i skolans värld i Sverige. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 tillämpar lek som metod i engelskundervisningen men också varför lärare tycker att leken är betydelsefull i undervisningen. LÄS MER