Sökning: "undervisning engelska språket"

Visar resultat 21 - 25 av 61 uppsatser innehållade orden undervisning engelska språket.

 1. 21. Hur lärare i årskurs 1-3 tillämpar lek som undervisningsform i engelskundervisningen : – en intervjustudie om lärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Fia Leo; [2017]
  Nyckelord :engelska som andraspråk; lek; spel; språkutveckling; grundskolan; lärande; engelskundervisning 1-3; klass aktiviteter; undervisning;

  Sammanfattning : Att använda lek i undervisningen är något som diskuteras allt mer i skolans värld i Sverige. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 tillämpar lek som metod i engelskundervisningen men också varför lärare tycker att leken är betydelsefull i undervisningen. LÄS MER

 2. 22. Digitala verktyg i engelskundervisning : Lärares användning av digitala verktyg i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josephine Gyllensteen; [2017]
  Nyckelord :Digitala verktyg; engelskundervisning; grundskolan; språkutveckling; digitalt intresse;

  Sammanfattning : Digital teknik har tagit enorma framsteg i samhället sedan 1980-talet medan det engelska språket blivit ett världsspråk. Tillsammans med engelskan som världsspråk och ett digitaliserat samhälle har det också blivit nödvändigt för lärare att utveckla undervisningen för att motivera elever till att vilja lära sig det engelska språket. LÄS MER

 3. 23. "Men då hör ju alla vad man skriver!" Högstadieelever skriver genom att diktera med en app i sin Ipad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Lars Johansson; [2016-06-27]
  Nyckelord :skrivande; skrivsvårigheter; taligenkänning; diktering; Ipad;

  Sammanfattning : Dagens teknik för taligenkänning har hög precision, den är billig och är lätt att installera och börja använda på en Ipad eller Iphone. Eftersom dikteringsappar numera följer med Ipaden eller Iphonen på köpet kan elever på egen hand experimentera med att diktera i stället för att skriva. LÄS MER

 4. 24. Skriftspråksutveckling med grammatiska metaforer. En systemisk-funktionell analys av gymnasieelevers utredande texter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Helén Jansson; [2016-05-27]
  Nyckelord :grammatiska metaforer; skriftspråksutveckling; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, LSV410 15hpÄmne: SvenskaTermin: H15Handledare: Per Holmberg.... LÄS MER

 5. 25. I ett meningsfullt sammanhang : En kunskapsöversikt om kontextbunden engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Jonsson; Sandra Kristoffersson; [2016]
  Nyckelord :Kontextbundet; engelska; lärande; glosor;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en systematisk litteraturstudie. Problemområdet som ligger till grund för studien beskrivs med att dagens engelskundervisning till stor del innefattar innehåll som inte är bundet till någon kontext elever kan relatera till. LÄS MER