Sökning: "undervisning hypertoni"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden undervisning hypertoni.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med peritonealdialys som behandlingsform : -  En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennie Ingvarsson; Evelina Svanberg; [2018]
  Nyckelord :Experience; Patient; Peritoneal dialysis; Self-care; Egenvård; Patient; Peritonealdialys; Upplevelser;

  Sammanfattning : I takt med att befolkningen blir allt äldre och bakomliggande sjukdomar som hypertoni och diabetes ökar i samhället kommer allt fler drabbas av kronisk njursvikt. Något som kommer ställa krav på sjukvården både ekonomiskt och resursmässigt. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av egenvårdsstöd vid hypertoni : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Monir Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Egenvård; hypertoni; stöd; information och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en folksjukdom som kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige finns det uppskattningsvis 1,8 miljoner människor som har hypertoni, dessa personer behöver både medicinsk- och omvårdnadsstöd. Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av egenvårdsstöd vid hypertoni. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter av att stödja patienter med hypertoni till livsstilsförändringar

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elin Ahlin; Helena Simon; [2016]
  Nyckelord :District nurses; health promotion nursing; hypertension; lifestyle changes; support; Distriktssköterskor; hypertoni; hälsofrämjande omvårdnad; livsstilsförändringar; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är ett folkhälsoproblem och utgör en stor riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdom. Basen för omvårdnaden utgörs av livsstilsförändringar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans information och undervisning om livsstilsförändringar vid hypertoni

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Karin Åström; Jennie Reisek; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stöd i det dagliga livet hos individer med kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Britt-Marie Josephson; Monica Larsson; [2011]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Sjuksköterska; Stöd; Undervisning; Dagligt liv.;

  Sammanfattning : Idag har cirka 300 000 människor i Sverige diagnosen hjärtsvikt och många fler lever troligen med sjukdomen utan att veta om det. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt kan bland annat vara hypertoni, diabetes, klaffsjukdom, ischemi av myokardiet. LÄS MER