Sökning: "undervisning i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 842 uppsatser innehållade orden undervisning i förskolan.

 1. 1. Utvecklande matte på ett lekfullt sätt : Ett arbetsmaterial att luta sig mot vid matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tova Tengström; Jonna Tuohimaa; [2023]
  Nyckelord :Bishops matematiska aktiviteter; Förskola; Förskollärare; Matematik; Undervisning;

  Sammanfattning : Vår gemensamma uppfattning om matematik i förskolans verksamhet är att det finns en problematik med att undervisa om matematik då den oftast begränsas till att räkna. Tidigare forskning redogör för att förskollärare känner oro för att undervisa matematik samt att de anser sig besitta en låg matematisk kompetens och känner därmed rädsla för att göra fel vid matematikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Planerad undervisning kan även vara i stunden, det handlar om vad du tänker här och nu : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av planerad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simone Olofsson; Johanna Stridh; [2023]
  Nyckelord :Förskola; ramfaktorer; förutsättningar; planerad undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka åtta förskollärares erfarenheter av planerad undervisning. Vi ville undersöka vilka förutsättningar förskollärare beskriver att de har för att bedriva planerad undervisning samt när den planerade undervisningen i förskolan sker. LÄS MER

 3. 3. Hur uppfattar rektor sitt pedagogiska ledarskap? : En kvalitativ intervjustudie om rektorers uppfattningar om pedagogiskt ledarskap i relation till undervisningen på förskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Bushra Khadum; [2023]
  Nyckelord :Distributed leadership; education in the preschool; organization; principals in preschool; pedagogical leadership.; Distribuerat ledarskap; förskolerektor; organisation; pedagogiskt ledarskap; undervisning i förskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera och få förståelse om rektorers uppfattningar om pedagogiska ledarskapet i relation till undervisning i förskolan. Jag har valt att kombinera två teorier, ledarskapsteori och organisationsteori. LÄS MER

 4. 4. Vad är likvärdighet? : En studie om det likvärdiga arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jennifer Madsen Söderberg; Zofia Westman; [2023]
  Nyckelord :Förutsättningar; likvärdig; styrdokument; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Likvärdighet är ett ord som används frekvent i förskolekontext samt i våra styrdokument som all verksam förskolepersonal är skyldiga att följa. Trots detta viktiga ord och tydliga definition är det svårt att se innanför ramen av likvärdighet och vad det faktiskt är och hur man ska arbeta för en likvärdig undervisning på förskolan. LÄS MER

 5. 5. “att dansa som höstlöv i en skog jämfört med att göra det på en asfaltsplätt” : En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av planerad undervisning utomhus och platsens betydelse  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Pettersson; Linda Lönnqvist; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; konstruktion; planerad undervisning; platsens betydelse; undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus på planerad undervisning utomhus i förskolan. Syftet med studien var även att synliggöra vilken betydelse platsen för en undervisningssituation tycks ha i förskollärares planering för undervisning utomhus. LÄS MER