Sökning: "undervisning i samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade orden undervisning i samhällskunskap.

 1. 1. Hellre fäkta än illa fly : En kvalitativ intervjustudie om samhällskunskapslärares uppfattning om känslornas roll i undervisning om kontroversiella ämnen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Philip Erledal; [2024]
  Nyckelord :Känslor; kontroversiella ämnen; lärare; samhällskunskap;

  Sammanfattning : In the present essay, the purpose is to examine social studies teachers’ perception of the role ofemotions in planned and unplanned learning situations related to controversial topics. In this study, three social studies teachers participate in interviews regarding the role of emotions in learning situations concerning controversial topics. LÄS MER

 2. 2. Metoder och strategier för att undervisa om kontroversiella ämnen i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alice Arvidsson; Alva Nihlgård; [2024]
  Nyckelord :Kontroversiella ämnen; känsliga ämnen; undervisning; metod; strategi; väpnade konflikter; samhällskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande undervisning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Katarina Perez Puelma; [2024]
  Nyckelord :Arbetsmetoder; begrepp; flerspråkighet; samhällskunskap; språkutvecklande undervisning; och strategier;

  Sammanfattning : I dagens skola präglas klassrummet av en stor mångfald med elever från olika delar av världen. Det innebär att lärarna möter och undervisar elever med olika språkliga förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. ’’För ibland ska man inte väcka den björn som sover’’ : En kvalitativ intervjustudie om lärares undervisning i SO med nyheter i F–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Janita Koivunen; Moa Halonen; [2024]
  Nyckelord :SO; F-3; nyheter; aktuella samhällsfrågor; oro; strategier; betungande; krig; skjutningar; värdegrund; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka F–3 lärares utsagor om deras undervisning av nyheter i SO, vilka utmaningar och möjligheter de ser med det och att undersöka vilka strategier som finns för att hantera eventuell oro som uppstår av betungande nyhetsinnehåll hos eleverna. Metoden är en kvalitativ intervjustudie med åtta respondenter och en pilotintervju. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskapens komplexitet;utmaningar och perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mia Duvenett; Felicia Elm Bengtsson; [2024]
  Nyckelord :Samhällskunskap; utmaningar; didaktik; samhällskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten belyser utmaningar inom samhällskunskapsundervisning, medsärskilt fokus på samhällskunskapsdidaktik och ämnets dubbla uppdrag.En central aspekt är bristen på en gemensamt definierad ämnesdidaktik. LÄS MER