Sökning: "undervisning museer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden undervisning museer.

 1. 1. Upplevd historia – studiebesök i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingrid Anjar; Alexandra Sköld; [2018]
  Nyckelord :exkursion; fältstudier; historia; lokal historia; studiebesök; museer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har syftat till att undersöka hur studiebesök kan användas i historieundervisningen. Vårt arbete har utgått ifrån att besvara frågorna: Vad säger forskning om hur elevers lärande påverkas av studiebesök till historiska platser och museer? Vad framhålls av vetenskapliga studier som viktigt för att besöken ska bli lärande? För att besvara frågeställningarna redogör vi för flera studier och rapporter inom forskningsfältet. LÄS MER

 2. 2. En intervjustudie om Örebro läns museums pedagogiska verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kasper Könyves; Max Orrenius; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att söka förståelse kring hur Örebro läns museum kan vara en pedagogisk resurs för skolan, med fokus på historieundervisningen. Efter att ha läst in oss på forskningsfältet museologi fick vi reda på museers olika uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Mötet mellan skola och kulturinstitution

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Linn Hörnfalk; [2017]
  Nyckelord :Use of history; Public history; Public archaeology;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vad som sker i mötet mellan skolans och kulturinstitutionens verksamheter och uppdrag samt hur ett långsiktigt samarbete kan utvecklas. För att besvara och belysa detta valde jag att undersöka samarbetet mellan Uppåkraskolan och Uppåkras arkeologisk center (UAC) som i skrivande stund är i en inledande fas av ett samarbete. LÄS MER

 4. 4. Att nyttja kulturarvet. En undersökning om hur museets uppdrag möter skolans uppdrag i en lärandemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Winberg; Kathrin Runge; [2016]
  Nyckelord :museipedagog; uppdrag; läroplan; kulturarv; skollag; kulturarvsinstituon; regionalt uppdrag; tidmedveten; platsbaserad undervisning;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med denna undersökning, genom en empirisk undersökning är att redogöra för vad som händer i mötet mellan kulturarvsinstutionen och skolan. Vi vill ta reda på hur museipedagoger arbeta med uppdraget samt vilket synsätt man har mot läroplanen, och om inkluderar det i den planerade aktiviteten. LÄS MER

 5. 5. Universitetets normala museer : En undersökning om hbtq och Uppsala universitetsmuseer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anna Schottländer; [2016]
  Nyckelord :University; museum; LGBTQ; queer; critical heritage studies; Universitet; museum; universitetsmuseum; hbtq; kritisk kulturarvstudie;

  Sammanfattning : This master thesis in Museum and Cultural Heritage Studies is written as part of the final examination of the Master Program in Archive, Library and Museum and Cultural Heritage Studies at Uppsala university. The study is also done within the framework of the Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet project at Uppsala university. LÄS MER