Sökning: "undervisningsämne"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet undervisningsämne.

 1. 1. "Det dubbla uppdraget" : En studie om gymnasielärares arbete med värdegrunden genom litteraturarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linn Karlstedt; [2018]
  Nyckelord :Svenska; Lärare; Skönlitteratur; Värdegrundsarbete; Intervjuer;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur sex verksamma gymnasielärare, med svenska som undervisningsämne, arbetar med värdegrunds- och kunskapsuppdraget genom litteraturarbete. Detta ska belysa skönlitteraturens potential i värdegrundsarbetet som lärarna bedriver. LÄS MER

 2. 2. Grupparbete som arbetsmetod : Lärares erfarenheter och attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ronja Berg; Rebecca Rönnkvist; [2018]
  Nyckelord :grupparbete; samarbete; enkät; erfarenheter; ämnestraditioner; profession;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lågstadielärares olika erfarenheter och attityder till grupparbete som arbetsmetod i undervisningen i Uppsala kommuns kommunala skolor. För att ta reda på detta gjordes en enkät som skickades till 494 lärare som har erfarenheter och har arbetat eller arbetar i årskurs 1-3. LÄS MER

 3. 3. Planerad spontanitet - komposition och plankning som metod för att lära ut improvisation till trummisar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Oskar Melander; [2017]
  Nyckelord :metodik Music Education; komposition; musik; instrumentalundervisning; trummor; improvisation; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; drums; instrumental tuition; music; composing; methodology; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur egenskrivna och/eller lånade idéer kan användas som metod för att utveckla improvisationsförmågan hos elever på estetiska programmet med trumset som huvudinstrument. Studiens deltagare har efter givna ramar fått i uppgift att planera och sedan framföra egna trumsolo-sekvenser, i syfte att fylla på den egna musikaliska verktygslådan med solistiska verktyg. LÄS MER

 4. 4. Musikteori finns i vardagen : En kvalitativ studie om musikteorilärares syn på musikteori som undervisningsämne

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Håkan Bjuvenstedt; [2017]
  Nyckelord :Music theory; education; discoursanalysis; focus groups; musikteori; undervisning; diskursanalys; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka musikteorilärares syn på musikteori som undervisningsämne. Detta har undersökts med fokusgrupper som metod där musikteorilärare i två fokusgrupper samtalar kring sin syn på musikteori som undervisningsämne. Studiens teoretiska ram består av diskursanalys som teori och metod. LÄS MER

 5. 5. Undervisningsämne, har det en avgörande roll för lärarens stressnivå? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Gabriel Andersson; Jepser Engstrand; [2017]
  Nyckelord :stress; undervisningsämne; grundskollärare; undervisningsprocess; PSS;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att studera ifall det fanns någon skillnad i stressnivå mellan lärare i olika undervisningsämnen. Tidigare forskning visar att lärare i olika ämnen lägger ner olika mycket tid i undervisningsprocessen (planering, undervisning, dokumentation och bedömning/återkoppling). LÄS MER