Sökning: "undervisningskvalitéer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet undervisningskvalitéer.

  1. 1. Undervisningskvalitéer och prioriteringar i de första årens NO-undervisning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Johanna Martén; [2020-03-10]
    Nyckelord :biologi; fysik; kemi; naturorienterande ämnen; NO; undervisningskvalitéer; yngre elever;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad som kan karaktärisera NO-undervisningen i årskurserna 1 - 3 och vilka undervisningskvalitéer som synliggörs genom lärares beskrivningar av undervisningen. NO är i de första årskurserna ett samlingsnamn och innefattar ämnena biologi, fysik och kemi. LÄS MER