Sökning: "undervisningsmetodik"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet undervisningsmetodik.

 1. 1. Teknikundervisning. En systematisk kunskapsöversikt om hur olika faktorer påverkar elevernas möjligheter till en likvärdig undervisning i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Eliasson; Layla Zreim; [2020]
  Nyckelord :teknikundervisning; likvärdighet; likvärdig teknikundervisning; likvärdig undervisning; social bakgrund; socioekonomisk status; utbildningsnivå; undervisningsstöd; grundskola; mellanstadiet; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans syften är att ge alla elever oavsett social bakgrund, socioekonomisk status och övriga behov samt förutsättningar en likvärdig utbildning. Dock visar denna kunskapsöversikt att långt ifrån alla elever får en likvärdig teknikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Att uppmärksamma särskilt begåvade elever i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anton Hållö; Pontus Petterson; [2020]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Undervisningsmetodik; Särbegåvning; Särskilt begåvade elever; Intelligens;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att redogöra för vad forskningen säger om hur man som lärare i ämnet Samhällskunskap kan upptäcka särbegåvade elever. Forskningsunderlaget har tagits fram genom en systematisk sökprocess i ett flertal databaser, såväl svenska som internationella. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapens påverkan på det demokratiska samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlie Kristensson; Rebecka Fläderblom; [2020]
  Nyckelord :demokrati; demokratiskt uppdrag; klassrumsklimat; samhällskunskap; undervisningsmetodik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur undervisning i demokrati inom ämnet samhällskunskap har för effekt på det demokratiska samhället, vilket görs genom frågeställningen: “Hur påverkar demokratiundervisning inom skolämnet samhällskunskap det demokratiska samhället?”. Metoden är en systematisk informationssökning, där sökningar gjorts i databaserna Swepub, ERIC och ERC, med avgränsningar i publiceringsår från 2010 och framåt, samt ålder på de studerade eleverna till motsvarande högstadiet eller gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Historielärares undervisningspraktik för interkulturell kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adrian Rex; Adrian Olsson; [2020]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historieundervisning; ; interkulturell kompetens; narrativ kompetens; ; undervisningsmetodik.;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt är att ta fram ett forskningsunderlag för hur vi som framtida historielärare kan arbeta i vår undervisning för att utveckla elevers interkulturella kompetens. Frågeställningen till vår kunskapsöversikt är vad tidigare forskning säger om historielärares metodiska arbete för att utveckla elevers interkulturella kompetens. LÄS MER

 5. 5. Trumsetsövning och flow : En studie av trumsetspedagogers användning av flow som övnings- och undervisningsmetodik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Simon Lundström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER