Sökning: "undervisningsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet undervisningsstrategier.

 1. 1. "Räkna i boken" : En kvalitativ läromedelsanalys som undersöker möjligheten för lärare att uppnå differentieringsuppdraget med hjälp av läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Lina Carstensen; Linda Meyner; [2019]
  Nyckelord :mathematical difficulties; upper secondary school; textbook analysis; instructional strategies; matematiksvårigheter; gymnasiet; läromedelsanalys; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Det här produktionsarbetet undersöker hur enligt tidigare forskning erkända differentierade strategier återfinns i  läroböcker som används i kursen Matematik 2b, en kurs där en stor andel elever får underkänt betyg. Många lärare  utgår från lärobokens uppbyggnad när de utformar sin matematikundervisning vilket lägger stor vikt vid hur läroboken  är utformad. LÄS MER

 2. 2. Främjandet av fysisk aktivitet i idrottsundervisningen : En intervjustudie om hur idrottslärare arbetar i undervisningen för att väcka elevers intresse till fysisk aktivitet i åk 4-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erica Högdahl; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; intresseväckande; livslångt lärande; påverkan;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att den fysiska inaktiviteten ökar hos barn och ungdomar. Detta kan medföra att det blir ännu viktigare att främja livslång fysisk aktivitet. Forskningen visar att det finns flertal faktorer som påverkar och avgör huruvida man väljer ett fysiskt aktivt liv eller inte. LÄS MER

 3. 3. Lärares högläsning som undervisningsform : Undervisningsstrategier som främjar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Alexander Ahlstrand; Erik Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; strategier; språkutveckling; år F-3;

  Sammanfattning : Högläsning kan ses som ett verktyg för att utveckla elevers språk och har samtidigt visat sig vara betydelsefull för elevers egen läsutveckling. Att lärare högläser för elever är därför av största vikt. LÄS MER

 4. 4. Strategier för arbete med matematisk problemlösning genom programmering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nour-Mariam Merhi; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Problemlösning; Programmering; Gymnasieskola; Didaktisk funktionalitet;

  Sammanfattning : Eftersom samhällets och skolans digitalisering sker i hög takt och Skolverket menar att programmeringskunskaper kommer att vara värdefulla i framtiden så har de beslutat år 2017 att programmering ska integreras i flera ämnen i skolan. Läsåret 18/19 skulle arbetet med programmeringen införas i kursplanerna för matematikämnet. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med problemlösning : En studie om hur tre lärare använder problemlösning i matematikundervisningen

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Annie Wiklund; [2019]
  Nyckelord :lärarens roll; problemlösning; strategier; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka problemlösningsstrategier lärare använder sig av i undervisningen, samt vilka metoder lärare använder när de undervisar ele-verna i problemlösning. Studien grundar sig i kvalitativa undersökningar genom klassrums ob-servationer och semistrukturerade intervjuer med tre lärare. LÄS MER