Sökning: "undervisningstraditioner"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet undervisningstraditioner.

 1. 1. Hållbar utveckling i NO och SO : En jämförelse av tryckta och digitala läromedel med hjälp av tre undervisningstraditioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefine Byberg; Alina Åstrand; [2021]
  Nyckelord :Den faktabaserade undervisningstraditionen; den normativa undervisningstraditionen; den pluralistiska undervisningstraditionen; hållbar utveckling; läromedel;

  Sammanfattning : Som framtida verksamma lärare har det varit intressant att undersöka hur hållbar utveckling behandlas i tryckta respektive digitala läromedel för SO-, och NO-, ämnen i mellanstadiet. För att ta reda på detta genomförde vi en läromedelsanalys av relevanta läromedel för att ta reda på vad som skiljer sig innehållsmässigt i texten utifrån de tre undervisningstraditionerna för miljö,- och hållbarhetsundervisning samt se hur stor del, procentuellt, hållbar utveckling tog upp utav det totala antalet sidor i diverse läromedel. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Pihl Gabriella; Albulena Shyti Osmanaj; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; undervisning; undervisningstraditioner; komplexitet med undervisning om hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att finna forskning som belyser hållbar utveckling som en del av undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Det vill vi göra genom att besvara frågeställningen “Vad säger forskningen om hållbar utveckling som en del av SO- undervisningen”?  Denna kunskapsöversikt är ämnad för lärare och lärarstudenter. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling i naturkunskap : En studie om digitala lärarhandledningar riktade till elever i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ilaria Pedditzi; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; naturkunskap; innehållsanalys; lärarhandledning; undervisning;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp i ämnet Naturkunskap. Eleverna ska utveckla”Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbarutveckling” och de tre perspektiven inom hållbar utveckling ska lyftas fram (ekologiskt,ekonomiskt och socialt), (Gy11, s. 126; Skolverket, u.å. LÄS MER

 4. 4. "Hänger ni med?" : En undersökning om danslärares frågor till eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Saga Isaxon; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; dance; questions; Mästarlära; dans; frågor; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka typer av frågor som används inom dansundervisningen på gymnasiet samt vilka bakomliggande faktorer och undervisningstraditioner som kan påverka hur lärarna väljer att använda sig av verbal kommunikation i sin undervisning. Arbetet tar sin utgångspunkt i sociokulturell teori samt socialkonstruktivism som fokuserar på hur kunskap är konstruerad i klassrummets sociala sammanhang genom språk och andra semiotiska medel. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i undervisningen, en utmaning? : en undersökning om hur lärare i åk 7-9 uppfattar sin undervisning relaterat till hållbar utveckling i naturorienterande ämnen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna-Karin Relfsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbarhetsperspektiv; undervisningsmetoder; undervisningstraditioner; läroplan;

  Sammanfattning : Men denna kvalitativa studie undersöks hur lärare uppfattar och beskriver sin undervisning relaterat till hållbar utveckling. Samt hur läraren upplever och kopplar sin undervisning till läroplanen (Lgr11). LÄS MER