Sökning: "underwriter spread"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden underwriter spread.

 1. 1. IPO UNDERPRICING IN THE TECH SECTOR: IMPACT OF THE PROSPECTUS SUMMARY VARIABLES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :André Ricardo da Fonseca Gonçalves; [2018-07-04]
  Nyckelord :IPO; underpricing; prospectus; tech; book-to-market; gross proceeds; underwriter spread; dual-class shares; underwriter reputation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. A Case Study on Long-tail Risks and Risk Mitigation in Risk Management : How can AGCS make best use of risk mitigation measures for drafting product liability policy wordings?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Pierre Rinaldo Iversen; [2018]
  Nyckelord :Insurance; Risk Management; Long-tail Risk; Policy Wording;

  Sammanfattning : A Case Study on Long-tail Risks and Risk Mitigation in Risk Management.   How can Allianz Global Corporate and Specialty (AGCS) make best use of risk mitigation measures for drafting product liability policy wordings? A case study on Triclosan as a possible Endocrine Disruptor with the potential for Mass Litigation. LÄS MER