Sökning: "undvikande coping"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden undvikande coping.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Personlighet och stresshantering: Finns det något samband? : En kvantitativ studie om sambandet mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Emma Björnsson; Sabina Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :The five-factor model; personality traits; coping; coping strategies; stress; Femfaktormodellen; personlighetsegenskaper; coping; copingstrategier; stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det fanns några samband mellan femfaktormodellen och copingstrategier hos universitetsstudenter i Sverige, samt vilka personlighetsegenskaper som relaterade till de olika copingstrategierna. Genom att använda kvantitativ metod konstruerades ett enkätformulär som publicerades i olika grupper på Facebook. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att hantera moralisk stress : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Johanna Karlsson; Leonora Peci; [2020]
  Nyckelord :coping; erfarenhet; kvalitativ; moralisk stress; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av sjuksköterskors arbete handlar om att ta moraliska och etiska beslut med syfte att ge bästa möjliga omvårdnad och vård till patienten. Det är inte alltid lätt för sjuksköterskor att utföra handlingar i etik och moral när tidsbrist, resurser och medicinska beslut begränsar sjuksköterskor att utföra dem. LÄS MER

 4. 4. Copingstrategier hos kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Kantoniemi; Ida Svensson; [2020]
  Nyckelord :Adaptation psychological; Breast neoplasms; Nursing; Women; Bröstcancer; Coping; Kvinnor; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund  Bröstcancer drabbar cirka 2,1 miljoner kvinnor världen över varje år. En bröstcancerdiagnos kan innebära många känslomässiga och sociala utmaningar vilket kan leda till ångest och oro. LÄS MER

 5. 5. Copingstrategier vid Irritable Bowel Syndrome : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Andreasson; Sanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :irritable bowel syndrome; copingstrategier; person;

  Sammanfattning : Introduktion: Irritable bowel syndrome [IBS] är den vanligaste kroniska sjukdomen som uppträder i gastrointestinal-kanalen. Sjukdomen förekommer hos 10–20% av världsbefolkningen och kan upptäckas hos både barn och vuxna. LÄS MER