Sökning: "undvikande strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden undvikande strategier.

 1. 1. Matematikångest - En studie om hur lärare hanterar matematikångest i årskurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mathias Unkuri; Mergim Ibraimi; [2020]
  Nyckelord :Matematikångest; Hantering; Läraransvar; elev; orsaker;

  Sammanfattning : Matematikångest är ett hinder för elevers fortsatta utveckling och motivation. Forskning ser matematikångest som något som stör lärandet och hindrar eleven att uppnå sin fulla potential. Syfte med denna studie var att undersöka några matematiklärares hantering av elever med matematikångest. LÄS MER

 2. 2. Teachers’ Perspectives on Foreign Language Speaking Anxiety : A Qualitative Study of Foreign Language Speaking Anxiety in a Swedish Upper Secondary School Context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Daniel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :FLSA; Foreign Language Speaking Anxiety; Oral Production; Reducing Speaking Anxiety; Teachers’ strategies; FLSA; Lärarnas strategier; Muntlig Produktion; Talängslan i främmande språk; Reducera Talängslan.;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to find out about teachers’ awareness, experiences and specific strategies used when dealing with Foreign Language Speaking Anxiety in the subject of English in Swedish upper secondary schools. Five teachers were interviewed to find out about their awareness and experiences of what contributes to Foreign Language Speaking Anxiety, and what manifestations students show who suffer from it. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters upplevelser av att bemöta patienter med muskuloskeletal smärta och rädsla-undvikande beteende : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeleine Arrenius; Elin Löfving; [2020]
  Nyckelord :Rädsla; undvikande; fysioterapi; smärta; primärvården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Muskuloskeletal smärta är den vanligaste orsaken till dysfunktion globalt sett. Detta kan leda till ett rädsla-undvikande beteende hos patienten. Ett sätt att bemöta denna patientgrupp är att integrera det biopsykosociala synsättet. LÄS MER

 4. 4. Implementeringsstrategier och förändringsprocesser : -       En studie om chefers olika erfarenheter av implementering och förändringsprocesser inom nationella företag i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carolina Jansson; [2020]
  Nyckelord :Implementering; implementeringsstrategier; förändringsprocesser; organisation; ledarskap; attityder; beteende; kognition; emotion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka chefers olika erfarenheter av implementering av förändringsprocesser i nationella organisationer i Sverige, samt vilka strategival som dessa chefer anser som viktiga inför implementeringsarbete. Studien bygger på en hermeneutisk, kvalitativ metodansats av semistrukturerade intervjuer med åtta chefer inom två nationella företag i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Stöd till elever med komorbiditeten läs- och skrivsvårigheter och ADHD utifrån lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rut Friedman; Kristina Önder; [2019]
  Nyckelord :ADHD; extra anpassningar; komorbiditet; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om ett antal lärares praktik kring extra anpassningar i undervisningen avseende elever med dokumenterad ADHD i kombination med läs- och skrivproblematik. Studien behandlar även lärarnas attityder till pedagogiken och de extra anpassningarna som de gör, samt lärarnas uppfattningar om diagnosernas påverkan på eleverna. LÄS MER