Sökning: "unexpected events"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden unexpected events.

 1. 1. Operationssjuksköterskans upplevelse av oväntade händelser på operationssalen : En kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Vilhelmsson; Moa Mortensen; [2020]
  Nyckelord :Experience; operating theatre nurse; preparedness; patient safety; unexpected events.; Handlingsberedskap; Operationssjuksköterska; oväntad händelse; patientsäkerhet; upplevelse.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Operationssalen är en högteknologisk och riskfylld miljö, där patienten ofta befinner sig i ett utsatt läge. I operationssjuksköterskans profession ingår att ge en säker vård till patienten vilket bland annat innebär att göra riskanalyser och arbeta aktivt för att förebygga patientskador. LÄS MER

 2. 2. Resources influencing the growth of a firm at different stages: A qualitative study of Vietnamese SMEs in the IT Sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maiful Begum; Dang Hong Thai; [2020]
  Nyckelord :SME; IT sector; Growth; Growth Stages; Resources;

  Sammanfattning : This research aims to identify the key resources influencing the growth of IT-based SMEs in Vietnam in 5 different growth stages which were developed by Churchill and Lewis (1983); and we also demonstrated the process how such key resources are created, acquired, accumulated and exploited for the growth accordingly. We interviewed 4 founding members of 4 companies to collect the primary data and used some internet sources for secondary data. LÄS MER

 3. 3. DirectX 12: Performance Comparison Between Single- and Multithreaded Rendering when Culling Multiple Lights

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper

  Författare :Yousra J'lali; [2020]
  Nyckelord :Performance evaluation; Multithread; Single-thread; Parallel architecture; API;

  Sammanfattning : Background. As newer computers are constructed, more advanced and powerful hardware come along with them. This leads to the enhancement of various program attributes and features by corporations to get ahold of the hardware, hence, improving performance. A relatively new API which serves to facilitate such logic, is Microsoft DirectX 12. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en konceptuell modell för simulering av svensk akutsjukvårds katastrofmedicinska förmåga

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ola Andersson; Emma Sandahl; [2020]
  Nyckelord :Simulering; modellering; konceptuell modell; vårdlogistik; katastrofmedicin; förmågeanalys; flaskhalsar; sjukvård; sjukhus;

  Sammanfattning : I den föränderliga värld vi lever i med nya, ofta komplexa, hot och risker är en god förmåga att handskas med det oväntade viktigt. Sjukvården måste liksom andra ingående aktörer i en räddningsinsats öva och förbereda sig för alla tänkbara scenarier. LÄS MER

 5. 5. En studie om tidig samverkansentreprenad

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amar Kurspahic; Rachid Merhebi; [2020]
  Nyckelord :design plant; turnkey; collaboration construction; early contractor involvement; projection; building- and construction project; utförandeentreprenad; totalentreprenad; samverkansentreprenad; tidig entreprenör; medverkan; projektering; bygg- och anläggningsprojekt;

  Sammanfattning : Eftersom samhället ständigt utvecklas och det ställs allt högre krav på snabba lösningar och metoder måste byggbranschen möta detta behov och tänka från ett nytt perspektiv. I denna rapport har vi studerat de mest använda kontraktsformer totalentreprenad, utförandentreprenad och samverkansentreprenad. LÄS MER