Sökning: "unexplained pain"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden unexplained pain.

 1. 1. Psykosomatisk sjukdom och somatiseringssyndrom inom somatisk vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emelie Cigéhn; Lykke Iloson; [2020]
  Nyckelord :Health; Medically unexplained physical symptoms MUPS ; Medically unexplained symptoms MUS ; Mental Disorder; Patient-centered care; Pain Perception; Hälsa; Personcentrerad Vård; Psykiska Störningar; Psykosomatiska Sjukdomar; Smärtuppfattning; Somatiseringssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund En stor del av de patienter som frekvent söker vård lider av psykosomatiska sjukdomar (MUPS) och somatiseringssyndrom (MUS). Båda dessa tillstånd grundar sig i psykiska påfrestningar men yttrar sig i form av fysiska symptom. Stress är en psykisk påfrestning som är mycket utbredd i vårt samhälle idag. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av vård vid bröstsmärta

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Anderberg; Yue Gervind; [2019]
  Nyckelord :Bröstsmärta; Kommunikation; Livskvalitet; Patienters erfarenheter; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är ett av de vanligaste symtomen som leder till att många patienter söker vård och de flesta är oroliga för sitt hjärta eftersom mortaliteten av ischemiska hjärtsjukdomar är högt globalt. Symtom av icke kardiell utlöst bröstsmärta leder inte alltid till en ny diagnos eller vidare utredning vilket resulterar i osäkerhet och minskad livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Att leva med en osynlig sjukdom : En litteraturöversikt om personers upplevelser av att leva med fibromyalgi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Louise Stenberg Larsson; Sofia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Fibromyalgia; Experience; Sense of coherence SOC ; Fibromyalgi; Upplevelse; Känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som påverkar kroppen på olika sätt, och orsaken är fortfarande okänd. Den bryter ut i samband med ett fysiskt eller psykiskt trauma, infektion eller smärta. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med fibromyalgi. LÄS MER

 4. 4. Histological Investigation of the testicular nerves at the castration site in geldings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Angelina Bengtsdotter; [2017]
  Nyckelord :castration; testicle; nerve; neuroma; pain; gelding;

  Sammanfattning : Castration is one of the most common surgical procedures in equine medicine and associated with a number of postoperative complications such as swelling, infection, haemorrhage, peritonitis, funiculitis, omental herniation and eventration. But what happens with the testicular nerves after crushing and severing during the procedure? An injured nerve can respond with degeneration and/or regeneration. LÄS MER

 5. 5. Att leva med oförklarlig smärta : ett utanförskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Lammer; Isabell Persson; [2012]
  Nyckelord :psychosomatics; unexplained pain; experiences; chronic pain; literature study; Psykosomatik; oförklarlig smärta; upplevelser; kronisk smärta; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle lever många människor med medicinskt oförklarlig smärta. Oförklarliga symtom kan förklaras som fysiska symtom som trots medicinsk utvärdering förblir odefinierade. LÄS MER