Sökning: "ung cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden ung cancer.

 1. 1. Faktorer som påverkar eftervården hos unga vuxna som överlevt cancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Julia Lund; Malin Stefansdotter; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Canceröverlevare; Eftervård; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund  Att ha en upplevd hälsa och en känsla av sammanhang är viktigt för att känna en meningsfullhet livet. Cancer är en sjukdom som drabbar många människor varje år och som kan ge både fysiska och psykiska följder som påverkar individen negativt. LÄS MER

 2. 2. Att leva med cancer som ung vuxen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Erica Alaiso; Beatrice Ljungbacke; [2019]
  Nyckelord :Ung vuxen; Neoplasmer; Upplevelse; Vårdetik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är den näst största folksjukdomen och den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar. Prevalensen av insjuknandet ökar för varje år och innebär därmed att allt fler unga vuxna drabbas. Forskning kring unga vuxnas upplevelser av cancer är undermålig samtidigt som definitionen av unga vuxna är vag. LÄS MER

 3. 3. När livet får en plötslig vändning : Unga vuxnas upplevelser och erfarenheter av att leva med cancer vid diagnos och under behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emilie Lundgren; Mathilda Larsson; [2019]
  Nyckelord :unga vuxna; upplevelser; diagnos; behandling; lidande; välbefinnande;

  Sammanfattning : Cancer är en sjukdom där antalet drabbade unga vuxna ökar mer än någon annan åldersgrupp. Riskfaktorer är oftast kopplade till människans levnadsvanor och behandling kan bland annat ske genom strålning, operation och läkemedel. LÄS MER

 4. 4. När livet får sig en vändning : En litteraturstudie utifrån patografier om unga vuxna med cancer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Fanny Hansen; Sonya Anton; [2019]
  Nyckelord :KASAM; Cancer; Unga vuxna; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen drabbas många individer av en cancerdiagnos. Statistiken för 2017 visar att cirka 67 000 individer i Sverige fick en cancerdiagnos, där cirka 800 av dessa individer är unga vuxna mellan 16 till 30 år gamla. LÄS MER

 5. 5. Förekomsten av fysisk aktivitet som intervention under cancerbehandling bland unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Stefan Lundin; Niklas Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Cancer; fysioterapeut; fysisk aktivitet; sjukvård; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med 14,1 miljoner diagnostiseradefall 2012, och bara i Sverige drabbas cirka 61000 personer varje år. En cancerbehandling ärkrävande att genomgå och kan ge biverkningar som trötthet (fatigue), nedsatt immunförsvar,håravfall, illamående, minskad aptit, viktminskning och inaktivitet p. LÄS MER