Sökning: "unga lagöverträdare"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden unga lagöverträdare.

 1. 1. Snabbförfaranden eller ungdomsdomstolar : Kan snabbförfaranden leda till minskad ungdomsbrottslighet eller är Sverige i behov av ungdomsdomstolar?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Friberg; [2018]
  Nyckelord :Criminal law; juvenile delinquency; young offenders; Straffrätt; ungdomsbrottslighet; unga lagöverträdare;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare särbehandlas i den svenska straffrätten på grund av den allmänna insikten om att en ung människa är omogen och inne i en utvecklingsfas. Unga har förstärkta rättigheter i lagföringsprocessen och är en särskild målgrupp som samhället samt rättsväsendet måste ta ett stort ansvar för. LÄS MER

 2. 2. Medling vid brott, en bortglömd samhällslösning för ungdomskriminalitet? : En integrativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Lars-Magnus Detthoff; Helena Hellqvist; [2018]
  Nyckelord :reparativ rättvisa; medling vid brott; unga lagöverträdare; brottsoffer; medlare;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har befintlig forskning kring medling vid brott för unga gärningspersoner och deras offer sammanställts. Eftersom metoden används i allt mindre omfattning trots att medling är en lagstadgad kommunal skyldighet var vårt syfte med studien att undersöka huruvida lagstiftarens intentioner med metoden om att gynna bägge parter uppfylls, och i sådant fall på vilket sätt. LÄS MER

 3. 3. “Vi kallar oss ungdomsutredare” : En narrativ analys av ungdomsutredares perspektiv på polisyrkets villkor och de unga lagöverträdarna

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Gärdström; [2018]
  Nyckelord :Juvenile investigators; juvenile offenders; narrative; false confessions; working conditions; Ungdomsutredare; unga lagöverträdare; narrativ; falska erkännanden; yrkesvillkor;

  Sammanfattning : Genom analys av ungdomsutredares narrativ om villkoren för yrket, syn på yrkesroll, de unga lagöverträdarna och falska erkännanden undersöker denna studie hur ungdomsutredare uppfattar sin yrkesroll samt hur de uppfattar förutsättningarna för att hantera misstänkta unga lagöverträdare i förhörssituationen. Semistrukturerade intervjuer med fem ungdomsutredare i Stockholmsregionen visar en dualistisk bild av polisyrket som dels fantastiskt men med usla villkor. LÄS MER

 4. 4. Prövningen av om det barn som anses sakna straffrättslig ansvarsförmåga har begått ett brott : en undersökning av institutet bevistalan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Mangs; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; bevistalan; unga lagöverträdare.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ung, dum och särbehandlad - En straffteoretisk granskning av särbehandlingen av unga lagöverträdare i påföljdssystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Unga lagöverträdare; Ungdomsrabatt; Straffteori; Kriminologi; Ungdomsbrottslighet; Ungdomskriminalitet; Särbehandling; Barn; Påföljdssystemet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare har sedan lång tid tillbaka innehaft en särställning i det svenska påföljdssystemet. Den som begår brott innan tjugoett års ålder behandlas idag annorlunda än den vuxne lagöverträdaren. LÄS MER