Sökning: "unga medborgare"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden unga medborgare.

 1. 1. Elever, politik och valår : En kvalitativ intervjustudie av vad som påverkar elevers politiska intresse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hannes Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Ungdomar; politik; valdeltagande; politiskt intresse; valår;

  Sammanfattning : Unga anger idag ett ökande intresse för politiska frågor. Valdeltagandet ökar ständigt och allt fler ungdomar anger att de själva kan påverka sin egen vardag. Samtidigt anger många ungdomar att de har lågt förtroende för partipolitiken och menar att den inte kan lösa de problem som finns i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Rasisten mitt i klassrummet : En systematisk litteraturstudie av lärares förståelse av och förhållningssätt till rasism i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Saga Janse Ferko; Peter Porttila Jenny; [2019]
  Nyckelord :Rasism; lärare; roller; Bourdieu; symboliskt våld; habitus; kritisk rasteori; vit överlägsenhet; vardagsrasism;

  Sammanfattning : Skolan är en av få institutioner som alla medborgare är tvungna att befinna sig i. Samtidigt framstår det som att skolan inte alltid lyckas med uppdraget att ge alla elever en likvärdig utbildning. Rasifierade barn och unga verkar möta en rad hinder och missgynnas systematisk under sin utbildningstid. LÄS MER

 3. 3. UNGA MEDBORGARE OCH DEMOKRATI -Förhållandet mellan valdemokrati och deltagardemokrati i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofie Hautanen; Anton Johansson; [2019]
  Nyckelord :Democracy; young citizens; trust; gender; electoral democracy;

  Sammanfattning : The present study aimed to examine how support and trust in democracy was viewed among young citizens in Sweden. The study used a quantitative approach, in which a web survey was developed based on two well validated measurement instruments. The web survey was distributed via an internet site with 241 respondents age 18-29 years (M = 23.5 SD = 2. LÄS MER

 4. 4. Tillvaratagandet av kompetens i kommuner, En kvalitativ studie av kommuners arbete med kompetensförsörjning och breddad rekrytering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Yasmina Baladi; [2019]
  Nyckelord :Kompetens; rekrytering; mångfald; yrkeskunnande; Social Sciences;

  Sammanfattning : På grund av en växande befolkning av unga och gamla, och nyanlända medborgare de senaste åren har välfärdssektorn expanderat till att innefatta fler. Det leder i sin tur till ett större arbetskraftsbehov och kompetensförsörjningsbehov för att försörja och finansiera välfärdssektorn. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa om regeringsbildningen : Utmaningar för gymnasieskolan under hösten år 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rikard Berg; [2019]
  Nyckelord :regeringsbildning; demokrati; undervisning; gymnasieskolan; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Den svenska gymnasieskolan har ett centralt uppdrag att undervisa om demokrati och fostra demokratiska medborgare. Under hösten år 2018 har det inte varit alldeles enkelt – regeringsbildningen efter årets riksdagsval har varit den längsta och en av de mest komplicerade någonsin. LÄS MER