Sökning: "unga planteringar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden unga planteringar.

 1. 1. Förtätning av villaområden : ett gestaltningsförslag för förtätning längs Norbyvägen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ella Fröling; [2018]
  Nyckelord :förtätning; villaområde; social hållbarhet; segregation; bostadsbrist; Norby; Uppsala;

  Sammanfattning : Två problem i de större städerna i Sverige idag är boendesegregation och bostadsbrist. Människor med olika socioekonomisk bakgrund bor åtskilda från varandra vilket medför problem som fördomar och minskad tolerans. Det skapar även orättvisa eftersom alla inte får samma förutsättningar och tillgångar i stadsrummet. LÄS MER

 2. 2. Dynamisk arbete med vegetation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nina Wiman; [2014]
  Nyckelord :dynamic; design; young stands; appearance; plantingmodels; trees;

  Sammanfattning : Nybyggda parker och grönytor runtom i vårt land designas idag ofta utifrån ett slutgiltigt utseende. Med detta menas att en park som i slutändan förväntas domineras av tio stora ekar, planteras med tio ekar. LÄS MER

 3. 3. English Arts and Crafts gardens and how they can be modernised in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristina Nygren; [2012]
  Nyckelord :Arts and Crafts movement; sustainable garden; Hidcote Manor; Sissinghurst Castle; Ulla Molin; Ulf Nordfjell; Garden Design; modernisation; hållbar trädgård; trädgårdsgestaltning; modernisering;

  Sammanfattning : The aim with this thesis was to investigate what characterises an English Arts and Crafts garden how they could be modernised in Sweden. My research was limited to 20 weeks of full-time writing and worth 30 ECTS. Through literature studies, interviews and site visits I could analyse my findings which resulted in a concrete garden design project. LÄS MER

 4. 4. Skiktning och strukturell utveckling i unga naturlika skogsplanteringar : med fokus på artsammansättning och tidig skötsel

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Björn Wiström; [2009]
  Nyckelord :naturlika skogsplanteringar; unga planteringar; skiktning; struktur; innerbestånd; artsammansättning; design; skötsel;

  Sammanfattning : Multilayered woodland types are an important part of the urban forest. The knowledge how to establish and maintain such plantations are not as deep as other knowledge fields concerning forestry. Therefore this study has looked upon how to achieve multilayered structures in young nature-like woodland plantations. LÄS MER

 5. 5. Fågelbär (Prunus avium L.) : överlevnad, höjdutveckling och skador i unga planteringar på småländska höglandet

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Hampus Roffey; [2008]
  Nyckelord :fågelbär; körsbär; prunus avium; skador; beståndsetablering; höjdutveckling; druvfläder; fläder; Sambucus racemosa; Småland; höglandet;

  Sammanfattning : Plant survival, plant damage and height growth were studied in nine wild cherry (Prunus avium L.) plantations in southern Sweden established between 2000 and 2002. All stands were located to the county of Småland. The survey was conducted during May and June in 2007. LÄS MER