Sökning: "ungdom landsbygd"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ungdom landsbygd.

 1. 1. Cecilia Olsdotter : ännu en barnamörderska

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Birgitta Warodell; [2020]
  Nyckelord :Barnamord; 1800-tal; Karlskrona; Förkärla; Agdatorps gård;

  Sammanfattning : Sammanfattning I denna fortsättning får vi följa pigan Cecilia Olsdotter som under senare delen av 1800-talet misstänks för att ha kvävt sitt nyfödda gossebarn till döds. Cecilia fängslas, förhörs och undersöks i väntan på rättegång. LÄS MER

 2. 2. Med framtiden för fötterna, En kvantitativ studie av ungdomars framtidsplaner

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marie Bojlid; Elisabeth Svensson; [2008-05-26]
  Nyckelord :Ungdom; framtidsplaner; storstad; landsbygd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att utifrån ungdomars framtidsplaner undersöka vilka skillnader som finns mellan män och kvinnor samt mellan storstaden och landsbygden. Vad gäller framtidsplaner har vi i första hand inriktat oss på områdena boende, utbildning och arbete samt familj. LÄS MER

 3. 3. Att upptäcka Mellanstaden : En studie av stadens ytterområden med Kristiansta som exempel

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Margareta Mark och Marcel Abedini; [2002]
  Nyckelord :Mellanstaden; stadens ytterområden; socila planering; ekologisk planering; barn och ungdom; barn och utemiljön;

  Sammanfattning : Det är många faktorer som påverkar stadsutvecklingen och som skapar stadens identitet. Medverkande krafter är de offentliga och privata aktörernas intressen, den nationella bostadspolitiken, den befintliga fysiska strukturen samt stadens historiska bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Drömmen om en framtid för landsbygden. En studie av Jordbrukare Ungdomens Förbunds lokala verksamhet i folkhemmets Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jan Karlsson; [2002]
  Nyckelord :Education; Landsbygd; ungdom; Jordbrukare Ungdomens Förbund; JUF; folkhemmet; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som övergripande syfte att studera landsbygdsungdomarnas föreningsliv och tar sin utgångspunkt i Jordbrukare Ungdomens Förbund (JUF). Förbundet har studerats genom de brev som lokala avdelningar i landet skickat in till förbundets tidning som kallades JUF-bladet. LÄS MER