Sökning: "ungdomar alkohol normer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ungdomar alkohol normer.

 1. 1. Jag langar alkohol : En kvalitativ studie om föräldrar som köper eller köpt ut alkohol till sina ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Elin Genberg; Emelie Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Föräldrar; ungdomar; alkohol;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka bakomliggande orsaker till varför föräldrar förser sina ungdomar med alkohol och hur föräldrarna ställer sig till tanken på deras egna agerande som en brottslig handling. Vi genomförde 6 telefonintervjuer med föräldrar som köpt ut alkohol till sina ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Normer och attityder kring alkohol och tobak inom fotbollsklubbar : en kvalitativ studie bland fotbollsutövande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sarah Håkansson; Elisabeth Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Alkohol; Tobak; Fotboll; Ungdomar; Drogpolicy; Folkhälsa;

  Sammanfattning : Riksidrottsförbundet och viss forskning menar att idrottsmiljöer har som effekt att skydda mot riskbruk av alkohol och tobak. Trots det visar annan forskning på att det finns korrelationer mellan föreningsidrott, främst fotboll, och en tillåtande alkoholkultur. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas upplevelser av nykterhet : En kvalitativ studie om nykterhet, normer och attityder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabella Grasso Nysäter; [2015]
  Nyckelord :Nykterhet; norm; avvikelse; Becker;

  Sammanfattning : I Sverige är det 90 % som konsumerar alkohol och därmed är endast 10 % nyktra individer. Denna studie ämnar till att belysa de som befinner sig utanför denna alkoholnorm. Denna studie bidrar till den sociologiska forskningen eftersom den beskriver en grupp individer i samhället som antas avvika från en samhällsnorm. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars attityder till att köra mopedonyktra

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik; Linköpings universitet/Statistik

  Författare :Rasmus Mikiver; Rasmus Andersson; [2012]
  Nyckelord :Moped; Drink and drive; Adolescents; Intention; Attitude; Norms; Alcohol; VTI; Moped; Mopedonykter; Ungdomar; Intention; Attityd; Normer; Alkohol; VTI;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här uppsatsen var att undersöka vad som påverkar unga mopedförares intentioner till att köra alkoholpåverkade.  Ytterligare ett syfte var att belysa de generella attityder till alkohol- och trafikrelaterade frågor som finns bland svenska ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Sexuellt riskbeteende och självkänsla hos ungdomar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Brian Unis; [2010]
  Nyckelord :sexual risk behavior; self-esteem; adolescence; självkänsla; sexuellt riskbeteende; adolescens;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Författare (Tillnamn, förnamn)                                                                                                                 Årtal                    Unis, Brian                                                                                                       2010             Arbetets titel Sexuellt riskbeteende och självkänsla hos ungdomarOpublicerad uppsats för magisterexamen.                                                                                                Sidoantal (tot)               Karlstad: Karlstads universitet. LÄS MER