Sökning: "ungdomar enkätundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden ungdomar enkätundersökning.

 1. 1. Idrottens mening för barn och unga och var man hittar den : En kvantitativ enkätundersökning om vilka faktorer inom idrott som skapar sammanhang hos elever

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Strömberg; Mohsen Daryaei; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vad som lockar barn och unga till att vara aktiva och vad som krävs för att de ska stanna kvar vid att vara fysiskt aktiva. Studien syftar också till att se elevernas upplevda känsla av sammanhang när det kommer till dels ämnet idrott och hälsa, men även om att ha en aktiv livsstil utanför skoltid. LÄS MER

 2. 2. Köpbeteende av energi- och funktionsdryck : Hur attityd och hälsorisker påverkar konsumtionen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Blomstrand; Pernilla Sofia Lejdström; Mattias Johansson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; marketing; digital marketing; energy drink; functional beverage; health risks; awareness.; Attityder; marknadsföring; digital marknadsföring; energidryck; funktionsdryck; hälsorisker; medvetenhet.;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker och behandlar digital marknadsföring, attityd och medvetenheten om de hälsorisker som är förenade med energi- och funktionsdrycksbranschen. Idag är konsumtionen av energi- och funktionsdryck omdiskuterad, i Sverige har flera företag aktivt valt att marknadsföra sina produkter som en funktionsdryck riktad till träning istället för den ”vanliga” energidrycken. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieungdomars stillasittande och fysiska aktivitet under skolstängning orsakat av Covid-19 : En enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emelie Alm; Tove Fellbrink; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; stillasittande; fysisk aktivitet; ungdomar;

  Sammanfattning : Introduktion: Den 11 mars 2020 klassades viruset Covid-19 som en pandemi. För att bromsa smittspridningen beslutade regeringen att stänga gymnasieskolorna runt om i Sverige och övergå till fjärr- och distansundervisning. Flertal idrottsföreningar har inte heller kunnat bedriva sin verksamhet på grund av pandemin. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever ungdomar att sociala medier påverkar deras psykiska hälsa? : En enkätundersökning av elever på högskoleförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Philip Wernersson; Filip Milosavljevic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Är dagens slangord keffa eller mainstream? : En undersökning av pensionärers attityder till och förståelse för ett urval slangord som är vanligt förekommande bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Caroline Rendu; [2021]
  Nyckelord :Enkätundersökning; pensionärers språkattityder; pensionärers ordförståelse; slangord; ungdomsspråk; ackommoderingsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en webbaserad enkätundersökning få kunskap om pensionärers förståelse för och attityder till tio stycken slangord som är vanligt förekommande bland dagens ungdomar. De slangord som ingår i studien är: adda, cringe, keff, gitta, fejjan, flöde, joina, spamma, meme samt mainstream. LÄS MER