Sökning: "ungdomar kläder och stil"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden ungdomar kläder och stil.

 1. 1. Markörer för identitet ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Huss; [2020]
  Nyckelord :identitet; smink; kläder; hår; intersektionell analys; stereotyp; elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med identitet är en del av läraryrket eftersom skolan ska främja förståelse för samt förmåga till inlevelse i andra människors identitet (Skolverket, 2011b). En del av skolans övergripande mål är även att elever ska respektera andra människors egenvärde och integritet, ta avstånd från förtryck och kränkande behandlingar samt att samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, religion och historia (Skolverket, 2011b). LÄS MER

 2. 2. Ungdomars tankar om stil : En studie om 16 åringars klädstil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hans Meyer Diaz; [2016]
  Nyckelord :Identitet; personlighet; smak; klädstil; livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka ungdomars tankar om klädstil. Hur uttrycker ungdomar sin klädstil? Vad betyder ungdomars klädstil för dem? Metod Studien använder sig av kvalitativa intervjuer. Fyra 16 åriga elever intervjuades. En ljudinspelare och intervjuguide användes som hjälp. LÄS MER

 3. 3. Punkestetik : Provokation, revolution eller D.I.Y.?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Joacim Eneroth; [2013]
  Nyckelord :Punk; punkestetik; Jamie Reid; Sex Pistols; Ella Tillema; D.I.Y.; situationism; dadaism; anarkism; Crass; Gee Vaucher; provokation; skapelseberättelsen; apokalyps; subkultur; samhällskritik; hakkors; svastika; säkerhetsnål; Banksy; aktivism; amatörism; konsumtionssamhället;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker punken och några aspekter av dess visuella identitet. Genom att söka några av dess konsthistoriska rötter finner man att situationism och dadaism ofta nämns som konströrelser med ett uttryck som punken bygger vidare på. LÄS MER

 4. 4. Identitetsskapande genom musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Amsell; [2011]
  Nyckelord :grupptillhörighet; identitetsskapande; lättillgänglighet; musik; reflexivitet; Spotify; stil; ungdomskulturer; Youtube;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har till syfte att undersöka ungdomars identitetsskapande genom musik, hur de förhåller och använder sig av musik. Jag undersöker även musikens funktion som gruppmarkör och klädstilens roll i ungdomars liv. LÄS MER

 5. 5. Modets identitet, en gestaltning om ungdomar, kläder och identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Larsson; [2009]
  Nyckelord :bild; identitet; kläder; mode;

  Sammanfattning : Denna projektredogörelse behandlar processen med en gestaltning och det färdiga resultatet, samt besvarar frågeställningen som ligger till grund för detta examensarbete; Vad har ungdomars förhållande till mode och kläder för betydelse för deras identitetsskapande? Gestaltningen innehåller fotografier, illustrationer och citat och är i bokform. Den ska kunna fungera som ett diskussionsunderlag för skolor. LÄS MER